Отраслевая литература

 

Pielāgošanās. Padomju laiki Latvijā / Lauris Gundars, Gatis Krūmiņš, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Sergejs Kruks, Toms Ķencis [un vēl 2 autori] ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece ; radošais redaktors, priekšvārds: Māris Zanders. - Rīga : Aminori, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 332, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 19 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Autori arī: Astra Spalvēna, Māris Zanders. . - "Vāka noformējumam izmantots žurnāla "Zvaigzne" Nr.1, 1950. gada 15. jūlija vāks"--Iespiedziņās.
        ISBN 9789934612114.

 

Smita, Džūlija.
    Kāpēc neviens man to iepriekš nav teicis? / Džūlija Smita ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Orupe ; literārā redaktore Regīna Janmane. - [Tallina] : Helios izdevniecība, [2022]. , ©2022. - 295 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - "Instrumenti dzīves kāpumiem un kritumiem"--Uz 1. vāka.
        ISBN 9789916975947.

 

Špona, Ausma.
    Pedagoģija : pārdomas, atziņas / Ausma Špona ; redaktore Rita Cimdiņa ; priekšvārds: Daiga Celmiņa. - Rīga : RaKa, [2022]. , ©2022. - 215 lpp. : shēmas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 184.-186. lpp.
        ISBN 9789984464497.

 

Лабковский, Михаил.
    Люблю и понимаю : как растить детей счастливыми (и не сойти с ума от беспокойства) / Михаил Лабковский. - Москва : Эксмо, 2022. - 285 с. ; 21 см.
        ISBN 9785041646547.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Aizsila, Ilze.
    Solis līdz altārim : [romāns] / Ilze Aizsila ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; redaktore Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 364, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934310669.

 

Bakena, Elizabete.
    Šķirti kopā : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 476 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250590.

 

Dīna, Abigeila.
    Meitene A : romāns / Abigeila Dīna ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 364, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934311291.

 

Hants, Toms.
    Viena liktenīga kļūda : romāns / Toms Hants ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2022. - 366 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250613.

 

Leteljē, Ervē.
    Anomālija : romāns / Ervē Leteljē ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone ; redaktors Dens Dimiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 307, [5] lpp. ; 22 cm. - Prix Goncourt, 2020.
        ISBN 9789934310263.

 

Lynx, Lauren.
    Vēl reizi mīlēt : romāns / Lauren Lynx ; literārā redaktore Gunita Lagzdiņa-Skroderēna ; vāka foto: Anastasiya Pavlova ; 4. vāka foto: Michiel Annaert. - [Ogres novads] : [Laura Lūsēna], [2022]. - 319 lpp. ; 22 cm. - (Aidaho sērijas romāns ; № 1).
        ISBN 9789934236068.

 

Maiklīdess, Alekss.
    Jaunavas : romāns / Alekss Maiklīdess ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 367, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934099632.

 

Noihausa, Nele.
    Kas vēju sēj : kriminālromāns / Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 460, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934099656.

 

Sabaļauskaite, Kristina.
    Pētera imperatore : vēsturisks romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 397, [1] lpp. ; 21 cm.
        2. grāmata.
        ISBN 9789934311789.

 

Serģe, Anna Marija.
    Es gribu tev kaut ko parādīt : romāns / Anna Marija Serģe ; redaktors Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 292 lpp. ; 22 cm. - Jauno rakstnieku konkurss: dalībnieks -- uz vāka.
        ISBN 9789934300363.

 

Šulce, Dzintra.
    Veiksminieks : romāns / Dzintra Šulce ; redaktore Vija Vāvere. - [Rīga] : Unda, 2022. - 162 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789984989792.

 

Tidomane, Olita.
    Trīs runči un viņu cilvēks : stāsti / Olita Tidomane ; Toma Kalninska ilustrācijas ; vāka dizains: Natālija Kugajevska ; redaktore Bārbala Simsone ; [priekšvārds]: Maija Pohodņeva. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 175, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934311246.

 

Vizbulis, Oskars.
    Ja vīrietis prastu runāt : romāns / Oskars Vizbulis ; redaktors Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - 199 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934290312.

 

Zingers, Jichoks Baševis.
    Šoša : romāns / Jichoks Baševis Zingers ; tulkojums no krievu valodas: Irēna Birzvalka ; redaktore, tulkojums no angļu valodas un jidiša, piezīmes un pēcvārds: Māra Poļakova ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 366, [2] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Tulkots no: Шоша. . - Tulkots no: Shosha. - Oriģināldarbs jidišā, latviski tulkots no krievu un angļu valodas.
        ISBN 9789934595127.

 

Художественная литература на русском языке

 

Володарская, Ольга.
    Тревожное эхо пустыни : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041683153.

 

Кьярелла, Джессика.
    Пропавшие девушки : роман : перевод с английского / Джессика Кьярелла. - Москва : ACT, 2022. - 350,[1] с. ; 21 см. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень).
        ISBN 9785171477127.

 

Леонов, Николай.
    Странный дом : повесть / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2022. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041641764.

 

Миронина, Наталия.
    Случайные люди / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Счастливый билет). - На обложке: Выбирай себя!.
        ISBN 9785041659721.

 

Нельсон, Дженди.
    Небо повсюду : роман / Дженди Нельсон ; перевод с английского П. Денисовой. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041646073.

 

Поляков, Юрий.
    Козленок в молоке : роман / Юрий Поляков. - Москва : АСТ, 2022. - 381, [2] с. ; 21 см. - Любовь и славу нельза купить, их можно украсть - на переплете.
        ISBN 9785171480165.

 

Пронин, Виктор.
    Божья кара : [роман] / Виктор Пронин. - Москва : Эксмо, 2022. - 382 с. ; 21 см. - (Золотая эра отечественного детектива).
        ISBN 9785041665319.

 

Райли, Люсинда.
    Лавандовый сад : [роман] / Люсинда Райли ; перевод с английского З. Красневской. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Inspiria).
        ISBN 9785040993468.

 

Тронина, Татьяна.
    Двое под солнцем : роман / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2022. - 317 [1]с. ; 20 см. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной).
        ISBN 9785041097929.