Отраслевая литература

 

Digitalizācija un sabiedrība : rakstu krājums / zinātniskā redaktore Anda Rožukalne ; rakstu tulkojums no vācu valodas: Ieva Sproģe, Egita Proveja ; priekšvārds: Kristīne Hese. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 143 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Nodaļu autori: Jāna Millere-Brēma, Filips Oto, Mihaels Puntšū, Henings Lāmans.
        Ievads un pārskats. Ko nozīmē digitalizācija? ; Digitalizācijas galvenie elementi ; Komunikācija, masu mediji un sabiedriskās diskusijas: Digitālie mediji Latvijā / Anda Rožukalne. Sabiedrība, kultūra un izglītība ; Infrastruktūra un vide ; Ekonomika un darbs: Ekonomikas digitalizācija un darba tirgus / Jānis Priede. Veselība un medicīna ; Noziedzība, drošība un brīvība: Kiberdrošība Latvijas Republikā / Jānis Grasis. Politika, tiesības un pārvaldība: Personas datu aizsardzība digitālajā vidē / Inga Kudeikina. Rīcības brīvība un digitāli ētiskie jautājumi.
        ISBN 9789934610066.

 

Klišāns, Valdis.
    Ievads Ukrainas vēsturē / Valdis Klišāns ; Guntas Plotkas iekšlapu un vāka dizains ; autora redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 126, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm.
        ISBN 9789934311390.

 

Starptautiskā drošība : rakstu krājums / no vācu valodas tulkojusi Egita Proveja ; zinātniskais redaktors, pēcvārda autors: Māris Andžāns. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 111 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        Vai pasaules kārtība pirms sabrukuma? Divi skatījumi / Tobias Bunde, Alī Vains. ANO un globālā drošība / Filips Rotmanis. Pārmaiņas transatlantiskajās drošības attiecībās un to sekas Eiropai / Klaudija Majore. Gaistošā Vācijas drošība / Gunters Hellmanis. Latvijas drošība pārmaiņu laikā / Māris Andžāns. Vai iespējama pasaule bez masu iznīcināšanas ieročiem? / Olivers Trēnerts. Sankcijas starptautiskajās attiecībās / Saša Lomanis. Starptautisko attiecību teoriju nozīmība mūsdienās / Zīgfrīds Šīders.
        ISBN 9789984850726.

 

Starptautiskās finanšu un ekonomiskās attiecības : rakstu krājums / zinātniskais redaktors Jānis Priede ; tulkojums: Mudīte Smiltena. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 111 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Pilsoniskā izglītība). - Bibliogrāfija: 106.-108. lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no vācu valodas.
        Publiskā diskusija par starptautiskajām finanšu un ekonomiskajām attiecībām / Heriberts Dīters. Atvērtas pasaules tirdzniecības priekšrocības un trūkumi / Heriberts Dīters. Starptautiskās tirdzniecības politika un PTO krīze / Heriberts Dīters. Pārrobežu investīcijas / Heriberts Dīters. Starptautiskā finanšu sistēma / Heriberts Dīters. Finanšu tirgu regulējums / Heriberts Dīters. Satricinājumi starptautiskajā tirdzniecībā / Jānis Priede. Starptautisko ekonomisko attiecību nākotnes perspektīvas / Heriberts Dīters.
        ISBN 9789984850719.

 

Venks, Gērijs.
    Smadzenes un pārtika : kā ķīmiskās vielas kontrolē domas un sajūtas / Gērijs Venks ; no angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš ; redaktore Inita Saulīte-Zandere ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2022. - 205, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934576386.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Dreika, Dagnija.
    Es mīlu tikai : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2022. - 202, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411378.

 

Dzene, Iluta.
    Vistumšākās ir ēnas starp mums / Iluta Dzene ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Santa Brauča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 268, [1] lpp. ; 21 cm. - Romānu konkursa laureāts -- uz 4. vāka.
        ISBN 9789934310201.

 

Grimaldi, Virdžīnija.
    Laiks atkal iedegt zvaigznes / Virdžīnija Grimaldi ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 286, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934097850.

 

Lāce, Ilze.
    Sarunas uz sētas kāpnēm : stāsti / Ilze Lāce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 190 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934310393.

 

Priedītis, Imants.
    Dzīves komandējums : no gaisa spēku izpalīgiem līdz Gulagam Čukotkā un neatkarīgajai Latvijai / Imants Priedītis ; ievadvārdi: Lelde Neimane ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktors Sandris Saukums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 175 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm.
        ISBN 9789934099731.

 

Ruiss Safons, Karloss.
    Rēgu labirints / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©20202. - 907, [4] lpp. ; 23 cm. - Cikla "Aizmirsto grāmatu kapsēta" noslēdzošā daļa.
        ISBN 9789934099847.

 

Volfs, Mārtiņš.
    Banda : romāns par rokenrolu, seksu un deviņdesmitajiem / Mārtiņš Volfs ; vāka dizaina autors Aivars Plotka ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 238, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934099168.