Отраслевая литература

 

Radzobe, Silvija.
    Čaks un laiks / Silvija Radzobe ; Zanes Radzobes redakcijā ; māksliniece Inta Sarkane ; redaktore Jolanta Treile ; personu rādītāju sastādīja Dina Beināre ; priekšvārds: Zane Radzobe. - Rīga : Zinātne, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 374.-383. lpp.
        ISBN 9789934599262.

 

Rakelmans, Marks.
    Mīlēties : grāmata vīriešiem / Marks Rakelmans ; tulkojums latviešu valodā: Baiba Cekule. - [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs "Līna", [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 319 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 317.-319. lpp. - Tulkots no vācu valodas.
        ISBN 9789934887376.

 

Шваб, Джордж Давид.
    Одиссея выжившего ребенка : из Латвии в Америку через лагеря / Джордж Давид Шваб ; перевод с английского Ивара Брода. - Минск : Попурри, 2021. - 400 с. ; 22 см + фотографии. - Библиографические указатели: с. 366 - 399.
        ISBN 9789851549036.

  

Художественная литература на латышском языке

 

Boije af Jennesa, Luīze.
    Latvānis : pretošanās triloģija / Luīze Boije af Jennesa ; no angļu valodas tulkojusi Anna Šēfere. - Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. - 350, [1] lpp. ; 22 cm. - (Psiholoģisks trilleris). - Oriģinālizdevums zviedru valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934205514.

 

Boltona, Šerona.
    Tagad tu mani redzi / Šerona Boltona ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Azovska. - Rīga : Jumava, 2022. - 388, [3] lpp. ; 22 cm. - (The Sunday Times Bestsellers).
        ISBN 9789934205583.

 

Briedis, Leons.
    Skuķe : romāns / Leons Briedis ; redaktore, priekšvārda autore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 215, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934595509.

 

Čenču Jezups.
    Pīters Vylāns : romans nu Latgolas atmūdas laikim / Čenču Juzups ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgolas Kultūras centra izdevnīceiba, 2022. - 577 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984293493.

 

Drage, Gvido.
    Karma-sūtra : stāsti / Gvido Drage ; mākslinieks Emīls Garjānis ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 158, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934159855.

 

Gabriela, Agnese.
    Paldies, mesjē Dior! : romāns / Agnese Gabriela ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. , ©2022. - 353, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934290091.

 

Grāmata par nonullēšanos : laimes pārdevēja laimes meklējumi / redaktore Inka Mastiņa. - [Rēzeknes novads] : 00000000, [2021]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934235092.

 

Jakubovska, Māra.
    Cerības diviem : romāns / Māra Jakubovska. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 183 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934600951.

 

Kadare, Ismails.
    Mirušo armijas ģenerālis : romāns / Ismails Kadare ; no albāņu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktors Vents Zvaigzne ; dizains: Aleksejs Muraško. - Rīga : Pētergailis, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 254 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        Ismails Kadare un viņa "Ģenerālis" / Dens Dimiņš.
        ISBN 9789984335438.

 

Mēderndorfers, Vinko.
    Sirds plaukstā : romāns / Vinko Mēderndorfers ; tulkojums no slovēņu valodas: Māra Gredzena ; literārā redaktore Velga Polinska ; grāmatas dizains: Anna Aizsilniece ; vāka ilustrācija: Lote Vilma. - Rīga : Aminori, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 157, [2] lpp. ; 22 cm. - Vidējā skolas vecuma bērniem. . - 7.-9.
        ISBN 9789934612077.

 

Mindene, Inka Lorīna.
    Tumšās kaislības : mīlestība, iekāre un absolūta atdošanās / Inka Lorīna Mindene ; no vācu valodas tulkojusi Adelīna Berga ; redaktore Anete Kauce ; Gunārs Vīķelis, vāka noformējums. - [Rīga] : Grāmatpunkts, [2021]. , ©2021. - 167, [1] lpp. ; 19 cm. - (Mīlestības ēnas).
        ISBN 9789934906404.

 

Ozola, Lauma.
    Pagātnes skavās : romāns / Lauma Ozola ; sastādītājs Agnese Piļāne ; redaktors Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 296 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934300028.

 

Paļčevska, Jeļena.
    IT mīlestība / Jeļena Paļčevska ; no krievu valodas tulkojusi Tatjana Skribe. - [Ropažu novads] : [Jeļena Grigorjeva], 2021. - 192 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934895555.

 

Perija, Tasmīna.
    Viesības uz jahtas / Tasmīna Perija ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2022. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 429 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250361.

 

Sigurdardotira, Irsa.
    Lelle : romāns / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 383, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Piektais darbs par Huldara un Freijas kopīgi izmeklētajiem noziegumiem.
        ISBN 9789934096938.

 

Skrastiņš, Imants.
    Mani dienas krikumi : dienasgrāmata 2003-2006 / Imants Skrastiņš ; sakārtojusi Rita Trence ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : Jumava, 2022. - 315, [4] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.
        ISBN 978934205132.

 

Šulmans, Alekss.
    Izdzīvojušie / Alekss Šulmans ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Elizabete Laura Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 238, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238913.

 

Veika, Džūlsa.
    Notinghilla sniegā : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2022. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 431 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250354.

 

Vilcāns, Ernests.
    Tū navar aizmērst : [dzejūļi] / Ernests Vilcāns ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. - 89 lpp. ; 17 cm.
        ISBN 9789984293509.

 

Zilā puķe : latviešu un cittautu romantiskās dzejas antoloģija / sastādījis un komentējis Viesturs Vecgrāvis ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 527 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 501. lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Satur īsas ziņas par dzejoļu autoriem.

        ISBN 9789934187223.

 

Художественная литература на русском языке

 

Горовиц, Энтони.
    [Moonflower Murders]
    Совы охотятся ночью : [роман] / Энтони Горовиц ; перевод с английского Александра Яковлева. - Санкт-Петербург : Азбука, 2022. - 319, [1] с. ; 22 cм. - (The big book).
        ISBN 9785389186439.

 

Гусев, Валерий.
    Третьего раза не будет… : роман / Валерий Гусев. - Москва : Вече, 2022. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Военные приключения).
        ISBN 9785448431913.

 

Донцова, Дарья.
    Край непуганых Буратино : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2022. - 315 с. ; 20 cm. - (В мире преступных страстей. Виола Тараканова). - Иронический детектив.
        ISBN 9785041562885.

 

Дорр, Энтони.
    Птичий город за облаками : роман : перевод с английского / Энтони Дорр. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2022. - 639 с. ; 22 см. - (Большой роман). - Лауреат Пулицеровской литературной премий.
        ISBN 9785389203884.

 

Климова, Юлия.
    Лети, птица Феникс : [роман] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041554095.

 

Малышева, Анна.
    Запасной выход : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2022. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Арт-детектив).
        ISBN 9785171459604.

 

Маринина, Александра.
    Безупречная репутация : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2022. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Больше чем детектив). - В комплекте под названием "Преступная безупречность".
        Том 1.
        ISBN 9785041055011. . - ISBN 9785041591038.

 

Маринина, Александра.
    Безупречная репутация : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2022. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Больше чем детектив). - В комплекте под названием "Преступная безупречность".
        Том 2.
        ISBN 9785041138868. . - ISBN 9785041591038.

 

Моррис, Хезер.
    Три сестры : роман / Хезер Моррис ; перевод с английского Ирины Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2022. - 506, [2] с. ; 21 cм. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389191471.

 

Пальчевска, Елена.
    До свадьбы еще надо дойти... : женский роман / Елена Пальчевска ; редактор Алина Белхане. - [Izdošanas vieta nav zināma] : [Autorizdevums], 2021. - 220 c. ; 21 см.
        ISBN 9789934895531.

 

Пальчевска, Елена.
    Найти его : женский роман / Елена Пальчевска ; редактор Алина Белхане. - [Izdošanas vieta nav zināma] : [Autorizdevums], 2021. - 221 с. ; 21 cm.
        ISBN 9789934895500.

 

Уайт, Карен.
    Незнакомцы на Монтегю-стрит / Карен Уайт ; перевод с английского А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 480 с. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Tradd street ; Книга 3).
        ISBN 9785041136390.

 

Хейг, Мэтт.
    Полночная библиотека / Мэтт Хейг ; перевод с английского К. Чистопольской. - Москва : Лайвбук, 2022. , ©2022. - 414, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785907056855.