Boumonts, Stīvs.
    Kā zīmēt burvjus, varoņus, briesmoņus un elfus / Stīvs Boumonts ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 143, [1] lpp. : krās. il., il. - Oriģ. nos.: How to draw Wizards, Warriors, Orcs and Elves.
        ISBN 9789934014277.

 

Eštons, Roberts.
    Dzīves plāns : 700 vienkārši paņēmieni savas dzīves uzlabošanai / Roberts Eštons ; no angļu val. tulk. Tamāra Liseka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 207, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Ashton, Robert. The life plan.
        ISBN 9789934006302.

 

Gēbele, Iveta.
    Cilvēks ģimenē : sistemātisks skatījums uz cilvēku ģimenē jeb cilvēku dīķī / Iveta Gēbele, Aivis Dombrovskis. - Rīga : Jumava, 2014. - 95, [1] lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789934115042.

 

Hanovs, Deniss.
    Latvijas reģionu mazo pašvaldību stratēģijas dažādības vadībā : sabiedriskās politikas analīze un rekomendācijas situācijas maiņai / Deniss Hanovs ; zinātniskie recenzenti: Vladislavs Volkovs, Aija Priedīte. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2012. - 261 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 244.-247. lpp. un norādes parindēs. - Daļa teksta krievu val.
        ISBN 9789984828695.

 

Jansone, Ilze.
    Ēdīsim pirmos pavasara vitamīnaugus - rabarberus un skābenes! : ko tie ārstē? / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, [2011]. - 50, [7] lpp. : il., ģīm. - (No dziednieces pieredzes).
        ISBN 9789984868097.

 

Jaunrades dejas IX / sast. Maruta Alpa. - Rīga : Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009. - 250 lpp. : il., notis + piel. 2 CD, 2 DVD.
        ISBN 9789934803543.

 

Kalniņa, Daiga.
    Dārzs kā mācību vide un mācību līdzeklis : aizraujošas nodarbes zaļā vidē priekpilnai attīstībai : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Daiga Kalniņa ; Jutas Tīronas ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 80 lpp. : il., tab. ; 29 cm. - Bibliogr.: 51.-52. lpp.
        ISBN 9789934022647.

 

Kurdjumovs, Nikolajs.
    Gudrs augļu dārzs / Nikolajs Kurdjumovs ; tulk. no krievu val. Nikolajs Pētersons. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 278 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Умный сад в подробностях.
        Saturs: Iepazīstieties: veiksme ; Kā gudri ierīkot dārzu ; Kā iztikt bez tirgus ; Stāds, no kura kaut kas izaugs ; Kā uzlabot jau esošu dārzu ; Terra Inkognita: vainaga veidošana ; Vasarnīcu un mazdārziņu mūsdienu mitoloģija jeb no kā sastāv nebrīve ; Bet augsne kļūst "gudrāka" ; Potēšana bez problēmām ; Kā pieradināt vīnkokus ; Galvenais par krūmogulājiem un zemenēm ; Aizsargāt, nevis cīnīties ; Kulinārija aizņemtiem cilvēkiem ; Augļu dārza dizains vasarnīcas stilā.
        ISBN 9789934032578.

 

Kurdjumovs, Nikolajs.
    Gudrs sakņu dārzs / Nikolajs Kurdjumovs ; no krievu val. tulk. Agnese Biteniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 224 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Умный огород в деталях.
        ISBN 9789934027666.

 

Kušķis, Gunārs.
    Akmeņos kaltā Latvijas vēsture / Gunārs Kušķis. - Rīga : Mantojums, 2011. - 163 lpp. : il.
        ISBN 9789984823201.

 

Latvijas statistikas gadagrāmata 2013 = Statistical yearbook of Latvia 2013 / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2014. - 575 lpp. : sh., tab. - Teksts paral. latv., angl. val.
        ISBN 9789984064390.
    ISSN 1407-0626.

 

Piekrastes ilgtspējīga attīstība : sadarbības pārvaldība : rakstu krājums / Raimonda Ernšteina un Roberta Jūrmalieša redakcijā ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. Vides pārvaldības katedra. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 207 lpp. : graf., il., kartes., tab. - Bibliografija: [rakstu beigās]. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984450971.

 

Rēriha, Ilze.
    Kā atpazīt bioloģiski vērtīgu mežu? / Ilze Rēriha, Elmārs Pēterhofs, Mārtiņš Kalniņš. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2013. - 64 lpp. : il., tab. - Nosaukums no vāka. . - Autori uzrādīti [2.] lpp.

 

J. Rības karikatūru izlase / J. Arāja sakārtojums un komentāri ; sagatavojusi un priekšvārdu sarakstījusi Ieva Lejmalniece. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2012]. - 64 lpp. : il. ; 24 cm.
        ISBN 9789984835426.

 

Rokasgrāmata meža tipu noteikšanai. - Rīga : Latvijas valsts meži, [2013]. - 64 lpp. : il.
        ISBN 9789984996981.

 

Ruks, Māris.
    Arāja komandas LETTONIA / Māris Ruks. - Rīga : Antava, [2013]. - 264 lpp. : il.
        ISBN 9789934826634.

 

Sauka, Arnis.
    Latvijas uzņēmēju stāsti : pasniedzējiem, zinātniekiem un praktiķiem / Arnis Sauka ; līdzaut.: Aivars Timofejevs, Rikijs Mūrs, Laima Auza ; priekšv. Anders Paalzow. - Riga : Stockholm School of Economics in Riga, 2013. - 107 lpp. : diagr., tab., foto. - Bibliogr. nodaļu beigās. . - Bibliogr norādes parindēs. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 9789984842660.

 

Valsts robežsardze: attīstība, problēmas, risinājumi : Valsts robežsardzes amatpersonu un Valsts robežsardzes koledžas studējošo II zinātniski pētnieciskās konferences materiāli / Valsts robežsardzes koledža. - Rēzekne : Valsts robežsardzes koledža, 2013. - 144 lpp. : sh., tab.
        ISBN 9789934838811.

 

Viņa atstāja pēdas aiz sevis... : atmiņas par skolotāju Veltu Kalniņu / mat. apkopoja Veronika Grišāne. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskolas izdevn., [2013]. - [93] lpp.

 

Гогулан, Майя.
    Все законы и правила здоровья в одной книге : советы, упражнения, рецепты, полезные таблицы и схемы / Майя Гогулан. - Москва : АСТ, 2014. - 575 с. - (Великие Учителя Здоровья).
        ISBN 9785170834815.

 

Мясников, Александр.

    Как жить дольше 50 лет : честный разговор с врачом о лекарствах и медицине / Александр Мясников. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 192 с. - (О самом главном с доктором Мясниковым). - Словарь медицинских терминов: с. [186]-190. Указатель основных медицинских терминов: [191]-192.

        ISBN 9785699595853.

 

Учимся вязать крючком. Основы вязания крючком : [подробный самоучитель для начинающих : более 200 иллюстоаций с поэтапным описанием различных техник] / сост. Т. В. Михайлова. - Москва : АСТ ; Кладезь, 2014. - 111, [1] с. : цв. ил. - На обложке назв.: Основы вязания крючком.
        ISBN 9785170779031.

 

Фабер, Адель.
    Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно / Адель Фабер, Элейн Мазлиш ; пер. с англ. Т. Новиковой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 293, [19] с. : ил. - (Психология. Воспитание по Фабер и Мазлиш). - Ориг. назв.: Siblings without Rivalry: How to Help your Children Live Together So You Can Live Too.
        ISBN 9785699499908.

 

Banaleks, Žans Luks.

    Drāma Bretaņā / Žans Luks Banaleks ; no vācu val. tulk. Aija Jakoviča. - Rīga : Jumava, [2014]. - 254, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Bretonische Verhaltnisse.

        ISBN 9789934115363.

 

Dante Aligjēri.
    Dievišķā komēdija : [dzeja] / Dante Aligjēri ; no itāļu valodas atdzejojis Valdis Bisenieks. - Rīga : Jumava, [2014]. - 535 lpp., [16] lp. iel. : il. - Oriģ. nos.: Divina commedia.
        ISBN 9789934115004.

 

Geimens, Nīls.
    Okeāns ielas galā : romāns / Nīls Geimens ; no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 208 lpp. - Oriģ. nos.: Ocean at the end of the lane.
        ISBN 9789934042553.

 

Judina, Dace.
    Mēnesis pie jūras / Dace Judina. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 329, [1] lpp. : il., ģeneal. tab. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 4. grāmata). - "Izmeklē Anna Elizabete" : 4. grāmata.
        ISBN 9789934042133.

 

Ignats, Gundars.
    Pārbaudes laiks : romāns / Gundars Ignats. - Rīga : Dienas grāmata, 2013. - 214 lpp.
        ISBN 9789984887579.

 

Kīzijs, Kens.
    Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu : romāns / Kens Kīzijs ; no angļu valodas tulkojusi Amanda Aizpuriete. - Rīga : J.L.V., [2014]. - 431, [1] lpp. - Oriģ. nos.: One flew over the cuckoo's nest.
        ISBN 9789934115509.

 

Linka, Šarlote.
    Mantinieki : romāns - triloģija / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 431, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Die Stunde der Erben. - "Triloģijas trešā grāmata"- uz vāka.
        3. grāmata.
        ISBN 9789934043338.

 

Miņjē, Bernārs.
    Melnais taurenis : romāns / Bernārs Miņjē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 509, [3] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934040986.

 

Nesbē, Jū.
    Leopards / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 615, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Panserhjerte.
        ISBN 9789934041938.

 

Ozols, Otto.

    Theodorus. Deja ar ziloņzivi / O. Ozols. - Rīga : Atēna, 2014. - 248 lpp.

        ISBN 9789984344898.

 

Ruka, Elvita.
    Izdzīvo. Piedzīvo. Lido : romāns / Elvita Ruka. - Rīga : Mansards, 2013. - 278, [2] lpp. : il. ; 22 cm.
        ISBN 9789934120251.

 

Simsions, Greiems.
    Projekts "Rozija" / Greiems Simsions ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 263, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Rosie project.
        ISBN 9789934038334.

 

Šarona, Darija.

    Afrodītes naktis / Darija Šarona ; tulk. S. Krastiņa. - Rīga : Jumava, [2014]. - 278 lpp.

        ISBN 9789934113598.

 

Tesaro, Ketlīna.
    Smaržu kolekcionāre : romāns / Ketlīna Tesaro ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2014. - 443, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Perfume Collector.
        ISBN 9789984356907.

 

Votsons, S. Dž.
    Pirms es aizeju gulēt : romāns / S. Dž. Votsons ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 348, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Before i go to sleep.
        ISBN 9789934022029.

 

Алюшина, Татьяна.
    Все лики любви : роман / Т. Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 315 с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной).
        ISBN 9785699703852.

 

Бинев, Андрей.

    Тихий солдат : [роман - эпопея] / А. Бинев. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 718 с. - (Претендент на Букеровскую премию).

        ISBN 9785699674084.

 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна.
    Силы небесные, силы земные : роман / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 352 с. - (Высокое искусство детектива).
        ISBN 9785699686780.

 

Грановская, Евгения.
    Лицо в темной воде : роман / Евгения Грановская, Антон Грановский. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 316 с. - (Детектив - лабиринт Е. и А. Грановских).
        ISBN 9785699686797.

 

Джованни, Маурицио де.
    Боль. Зима комиссара Ричарди : роман / Маурицио де Джованни ; пер. с ит. И. А. Петровской. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 287 с. - (Зарубежный детектив).
        ISBN 9785227049612.

 

Иванов, Анатолий Степанович.

    Тени исчезают в полдень : роман / Анатолий Иванов. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 638 с. - (Золотая классика. Великая судьба России).

        ISBN 9785170219766. . - ISBN 9785271082498.

 

Корсакова, Татьяна.
    Хозяйка колодца / Татьяна Корсакова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 352 с. - (Любовь и тайна. Романы Татьяны Корсаковой).
        ISBN 9785699694068.

 

Нестерова, Наталья.
    Полина Сергеевна : роман / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2013. - 318 с.
        ISBN 9785170797158. . - ISBN 9785170797141.

 

Пруст, Марсель.

    Под сенью девушек в цвету : [2-ая кн. эпопеи "В поисках утраченного времени"] / Марсель Пруст ; пер. с фр. А. Федорова. - Москва : Альфа-Книга, 2014. - 506 с. - (Собрание мировой классики). - Ориг. назв.: A L'ombre des jeunes filles en fleurs.

        ISBN 9785992216622.

 

Робертс, Нора.
    Красная лилия : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. И. Файнштейн. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 611 с. - (Мировой мега-бестселлер). - Ориг. назв.: In the Garden Red Lily.
        ISBN 9785699685400.

 

Стил, Даниэла.

    До конца времен : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. В. А. Гришечкина. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 448 с. - (Даниэла Стил. Мировой мега-бестселлер).

        ISBN 9785699697564.

 

Филлипс, Сьюзен Элизабет.
    Любовь тебя настигнет : роман / Сьюзен Элизабет Филлипс ; пер. с англ. Е. И. Филипповой. - Москва : АСТ, 2014. - 413, [1] c. - (Просто любовь). - 16+. - Ориг. назв.: The Great Escape.
        ISBN 9785170790982.

 

Уаллик, Жорж.
    Вплавь : [стихи] / Семен Ханин ; редактор Янис Рокпелнис ; художники: Рейнис Виртманис, Каспарс Грошевс, Марина Гофеншефер, Армандс Зелчс, Лита Лиепа, Лива Рутмане, Клавс Упациерс. - [Рига] : Орбита, 2013. - 77 с. : ил.
        ISBN 9789934836145.

 

Эмис, Кингсли.

    Везунчик Джим : роман / Кингсли Эмис ; пер. с англ. Ю. В. Фокиной. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 319 с.

        ISBN 9785170712328. . - ISBN 9785271349935.