Darba drošība / Labklājības ministrija ; Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. - Rīga : Labklājības ministrija ; Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. - 278 lpp. : il. - Bibliogr. : 273.-278. lpp.

 

Darba higiēna / Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. - [Rīga] : [Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība] ; Labklājības ministrija, 2010. - 180 lpp. : il. - Bibliogr.: 177.-159. lpp.

 

Indrūna, Zinaīda.
    Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās / Zinaīda Indrūna. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2012. - 303 lpp.

 

Irbe, Aivars.
    Puķu draugi / Aivars Irbe. - Rīga : Sol Vita, [2014]. - 236, [3] lpp. : il. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984894430.

 

Konservēšana : rokasgrāmata čaklai saimniecei / sastādījusi Inta Kalniņa ; autoru kolektīvs: Gundega Anšance, Milija Antone, Inta Kalniņa, Jolanta Krūmiņa, Jānis Leja, Kārlis Riekstiņš. - Rīga : Avots, 2014. - 666, [4] lpp. : il.
        ISBN 9789984859903.

 

Kudrjavcevs, Igors.
    Dzīvības spēks : kā saudzēt, stiprināt un vairot dzīvības enerģiju sevī / Igors Kudrjavcevs ; no krievu valodas tulkojusi Margarita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 160, [1] lpp. : il. + 1 DVD. - (Saules ceļš).
        ISBN 9789934042195.

 

Latvijas Universitātes raksti / Latvijas Universitāte ; sast. Arnis Vīksa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 184, [1] lpp. - Teksts latv., angļu val.
        704. sēj. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology.
        ISBN 9984802329.

 

Laugale, Valda.
    Zemenes : šķirnes, kopšana, padomi un receptes / Valda Laugale. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 127, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934150050.

 

Mālkalnietis, Māris.
    Ūdenstilpes tavā dārzā / Māris Mālkalnietis ; aut. foto. - Rīga : Jumava, [2014]. - 160 lpp. : il.
        ISBN 9789934115899.

 

Nekustamais īpašums Latvijā : 1991-2012. - Rīga : Latio, 2013. - 384 lpp. : il., diagr.,port., tab. - Rādītājs: 372.-381. lpp.
        ISBN 9789984497211.

 

Platā, Karīna.
    Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās : metodiskais materiāls / Karīna Platā ; Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2009. - 72 lpp.

 

Produkcijas ražotāji ar lielām izaugsmes iespējām : [2013. gada 28. maija konferences ziņojumu izklāsts]. - [B. v.] : [b. i.], [b. g.]. - 31 lpp.

 

Siņeļņikovs, Valērijs.
    Sava paša spēka avotu meklējumos : vīriešu saruna / Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu valodas tulkojusi Marita Freija. - Rīga : Sol Vita, 2014. - 165, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789984894423.

 

Skude, Arvīds.
    Pa atmiņu un mežu takām : Dzintares pilskalnā, Kurzemes katlā / Arvīds Skude. - [Rīga] : [Latvijas Sociālistiskā partija], [2011]. - 154 lpp. : il., faks. - Bibliogrāfija: 146. lpp.
        ISBN 9789984492728.

 

Tēvu zemei - Latvijai : pasaules latviešu mākslas izstāde 2008 - 2010. - [Valmiera] : Valmieras Novadpētniecības muzejs, 2008. - 56 lpp.

 

Gaga, Vladimir.
    Some Questions on the Theory and Practice Concerning Regulation of Economy Based on Infrastructure Tools / Vladimir Gaga, Maria Kotovskaya, Marina Malahovskaya ; transl. by Anita Grauduma. - Riga : Zinātne, 2013. - 178 p. : tab., sch. - Bibliogr.: p.[150]-161. . - Supplements: p.[162]-178. . - Bibliogr. norādes parindēs. - Oriģ. nos.: Некоторые вопросы теории и практики регулирования экономики на основе инструментов инфрастуруктуры / В.А.Гага, М.О.Котовская, М.В.Малаковская.
        Contents: Place of the infrastructure in the process of economic transformation and its significance for the economic management ; Methodological principles of the adjustment tools' formation in economy based on the laws of infrastructure.
        ISBN 9789984879444.

 

Roziņa, Gunta.
    Banking and finance discourse : towards metaphor in use : monograph / Gunta Roziņa ; general editor Sharon Burton. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 149 lpp. : diagr. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 136.-143. lpp. - Titullapas otrā pusē nosaukums arī latviešu valodā: Banku un finanšu diskurss : metafora lietojumā.
        ISBN 9789984457680.

 

Гиберт, Виталий.
    Моделирование будущего / Виталий Гиберт. - Санкт-Петербург : Весь, 2014. - 318 с. + 1 CD.
        ISBN 9785957325024.

 

Doda, Kristīna.

    Rozā briljanta noslēpums : romāns / Kristīna Doda ; no angļu val. tulk. Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2014. - 431 lpp. - Oriģ. nos.: Revenge at Bella Terra.

        ISBN 9789984357225.

 

Erno, Annija.
    Sasalusī sieviete / Annija Erno ; no franču va. tulk. Inta Geile. - [Rīga] : Omnia mea, 2013. - 150, [1] lpp. - Oriģ. nos.: La feme gelée.
        ISBN 9789984992686.

 

Erskina, Barbara.
    Laika sūtnis / Barbara Erskina ; no angļu valodas tulkojusi Arita Piķe. - [Rīga] : J.L.V., 2014. - 373, [3] lpp. : il.
        ISBN 9789934115462.

 

Grietēna, Margarita.
    Kas otram bedri rok, jeb, zilās kurpītes noslēpums / Margarita Grietēna. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 271, [1] lpp.
        ISBN 9789934044892. . - ISBN 9789934044592(atcelts).

 

Laukmane, Maija.
    Piezvani Adrijai Elzai! / Maija Laukmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 95, [1] lpp.
        ISBN 9789934043840.

 

Lehtolainena, Lēna.

    Mana pirmā slepkavība / Lēna Lehtolainena ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 228, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Ensimmäinen murhani.

        ISBN 9789934042676.

 

Medene, Iveta.
    Greizie rati : mīklu grāmata ģimenei lasāma un minama no abiem galiem / Iveta Medene, Vidvuds Medenis. - Rīga : autorizdevums, 2010. - 233 lpp. : il.
        ISBN 9789984399294.

 

Montefjore, Santa.
    Bākas noslēpumi : [romāns] / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2014. - 457, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Secrets of the lighthouse.
        ISBN 9789984357188.

 

Ostina, Džeina.
    Mīlestība un draudzība / Džeina Ostina ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Jūrmala] : Daugava, 2014. - 213, [1] lpp. : il. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: Love and friendship.
        ISBN 9789984410739.

 

Pankola, Katrīna.

    Aiz spožās ārienes: Džekija Kenedija : [romāns] / Katrīna Pankola ; no franču val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2014. - 294, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Une si belle image.

        ISBN 9789984357256.

 

Valks, Jānis.
    Zivju gripa Šmitostā : slepenā direktīva Nr. X / Jānis Valks ; Gata Šļūkas zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 255 lpp. : portr., il. - (Lata Romāns ; 5 (179).
        ISBN 9789934150036.

 

Zalāns, Leons.
    Tēvzemei : [dzejoļu krājums] / Leons Zalāns ; priekšvārdu sarakstīja Paulīne Zalāne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2014. - 114, [1] lpp. : ģīm. - 7-9.
        ISBN 9789984292427.

 

Zigmonte, Dagnija.
    Pavedieni : [romāns] / Dagnija Zigmonte. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 575 lpp.
        ISBN 9789934150012.

 

Žuravska, Dzintra.

    Testaments / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, 2014. - 216 lpp.

        ISBN 9789984894416.

 

Брэддон, Мэри Элизабет.

    Кровавое наследство : [роман] : пер. с англ. / Мэри Элизабет Брэддон. - Москва : Гелеос, 2007. - 252 с.

        ISBN 9785818909561.

 

Вайсбергер, Лорен.

    Месть носит Prada : роман / Лорен Вайсбергер ; пер. с англ. О. А. Мышаковой. - Москва : АСТ, 2014. - 415 с. - (Дьявол носит Prada).

        ISBN 9785170795024.

 

Грегори, Филиппа.
    Первая роза Тюдоров, или Белая принцесса / Филиппа Грегори ; пер. с англ. И. Тогоевой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 736 с. - (Знаменитый роман. Филиппа Грегори). - Ориг. назв.: The white princess ( cousins war 5). - 4-я книга из цикла "Война Алой и Белой роз".
        ISBN 9785699689521.

 

Дашкова, Полина Викторовна.
    Соотношение сил : роман / Полина Дашкова. - Москва : АСТ, 2014. - 670 с.
        ISBN 9785170854196.

 

Касл, Ричард.
    Невыносимая жара : [роман] / Ричард Касл ; пер. с англ. О. В. Ратниковой. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2013. - 350 с.
        ISBN 9785445300144.

 

Ларк, Сара.

    Земля белых облаков : роман / Сара Ларк ; пер. с нем. Марины Запорожец, Александра Марченко. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2013. - 715, [3] с. : ил. - Ориг. назв.: Im Land der weißen Wolke.

        ISBN 9789661451765. . - ISBN 9785991024051.

 

Леонов, Николай Иванович (Николай Иванович).

    Чистосердечное убийство : [романы] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 381, [1] с. - (Черная кошка).

        Содерж.: Чистосердечное убийство ; Мертвая заря.

        ISBN 9785699718146.

 

Ли, Патрик.
    Брешь : [роман] / Патрик Ли ; пер. с англ. В. Э. Волковского. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 350 с. - (Misterium).
        ISBN 9785699720101.

 

Лукьяненко, Сергей Васильевич.

    Школьный Надзор : [фантастический роман] / Сергей Лукьяненко, Аркадий Шушпанов. - Москва : АСТ, 2014. - 349, [2] с. - (Дозоры).

        ISBN 9785170817986.

 

Островская, Екатерина.
    Украденные воспоминания : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 315, [1] с. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785699706990.

 

Русская поэзия Латвии : конец XX - начало XXI века : в 2-x томах : [антология] / редактор, составитель и автор вступления, с. 3-8, Александр Якимов ; оформление: Инара Ливитина, Александр Самуйлов. - Лудза : [Александр Якимов], 2014. - 495 с. : портр.
        Том 1.
        ISBN 9789934140433.

 

Русская поэзия Латвии : конец XX - начало XXI века : в 2-x томах : [антология] / ред. и сост. Александр Якимов ; послесл. Бориса Равдина ; оформление: Инара Ливитина, Александр Самуйлов. - Лудза : [Александр Якимов], 2014. - 495, [1] с. : портр.
        Том 2.
        ISBN 9789934140433.

 

Самаров, Сергей Васильевич.

    Пуля из будущего / Сергей Самаров. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 316, [2] с. - (Спецназ ГРУ).

        ISBN 9785699721832.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.

    Сто лет пути : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 318 с. - (Первая среди лучших).

        ISBN 9785699686728.

 

Филлипс, Сьюзен Элизабет.
    Мое непослушное сердце : роман / Сьюзен Элизабет Филлипс ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2014. - 382 с. - (Просто любовь). - Ориг. назв.: This heart of mine.
        ISBN 9785170842544.

 

Хмелевская, Иоанна.
    Чисто конкретное убийство : [роман] / Иоанна Хмелевская ; пер. с польского Л. Стоцкой. - Москва : АСТ ; Жанры, 2014. - 318 с. - (Всё красное). - Ориг. назв.: Zbrodnia w efekcie.
        ISBN 9785170830060.