Avotiņa, Austra.
    Aleksejs Naumovs : iespaidu kolekcija / Austra Avotiņa ; red.: Marta Ābele (atb.), Brigita Šoriņa (lit.) ; tulk.: Kārlis Streips, Ilze Kreišmane ; māksl. Aleksejs Naumovs. - Rīga : Jumava, [2014]. - 239 lpp. : il., ģīm., faks. - Kopsav. angļu val. - Uz vāka nos.: Aleksejs Naumovs. . - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.
        ISBN 9789934115745.

 

Bella Dvina un Baltijas ezeru zeme : ar draugiem uz zilo ezeru zemi : tūrisma maršruts / maršrutu izstrādāja: Liene Baškatova (LV), Jurga Žemaitiene (LT), Jevģēnijs Labuts (BY). - Latvija : Latgales plānošanas reģions, 2013. - 65 lpp.

 

Bella Dvina un Baltijas ezeru zeme : visinteresantākais un inikālākais : tūrisma maršruts / maršrutu izstrādāja: Lolita Kozlovska (LV), Židrune Noreikaite (LT), Marina Borisova (BY). - Latvija : Latgales plānošanas reģions, 2013. - 68 lpp.

 

Čakša, Valda.
    Tautas konservatorijas Latgales kultūrvidē (1923-1941) / Valda Čakša ; recenzenti: Zane Gailīte, Romualdas Apanavičus ; zinātniskā redaktore: Ilma Grauzdiņa : kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Lāsma Drozde. - Rēzekne : [Valda Čakša], 2014. - 426, [6] lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 383.-404. lpp. un personu rādītājs: 405.-425. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934142697.

 

Dokinss, Ričards.
    Dieva delūzija / Ričards Dokinss ; no angļu valodas tulkojis Aldis Lauzis ; redaktore Aija Priede. - Rīga : Jumava, 2014. - 431, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 391.-409. lpp. un personu rādītājs: 422.-429. lpp. - Oriģ. nos.: The God delusion.
        ISBN 9789934115202.

 

Igaunijas-Latvijas stāsti : 2007-2013 / koncepts & pārraudzība Kaspars Rūklis ; redaktori: Tīa Kennusāre, Lolita Stašāne ; Ieva Alberte [un vēl 7 autori]. - Tartu : Igaunijas-Latvijas programma, 2014. - 223 lpp. : il. ; 16 x 16 cm. - Paralēlā izdevuma nosaukums igauņu valodā: Eesti-Läti lood : 2007-2013.
        Autori arī: Kaspars Ģērmanis, Anu Jēsāra, Ģirts Kondrāts, Tīa Kennusāre, Made Lāsa, Elita Marga, Anna Līsa Repo.
        ISBN 9789949338535.

 

Latgale vieno : tavas skaistākās brīvdienas Latgalē un Pleskavā / teksts: Antra Veļķere ; priekšvārdu sarakstīja Iveta Maļina-Tabūne ; Latgales plānošanas reģions. - Rīga : Reklāmas aģentūra "Bulterjers", [2013] (as). - 64 lpp.

 

Latgales reģiona un Vitebskas apgabala kulinārais mantojums / Bella Dvina. - B.v. : b.i., [2014]. - 72 lpp.

 

Medījamo dzīvnieku un trofeju novērtēšana / sastādītājs Aldis Sāvičs ; autoru kolektīvs: Jānis Baumanis, Linards Sisenis, Alda Stepanova. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 91, [5] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: [94.] lpp.
        ISBN 9789934150302.

 

Šarma, Robins S.
    Svētais, sērfotājs un firmas prezidente : neparasts stāsts par to, kā dzīvē piepildīt savas sirds ilgas / Robins Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga. - Rīga : Avots, 2014. - 263 lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Saint, the surfer and the CEO.
        ISBN 9789984859972.

 

Tāvu zemes kalendars, 2015 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 76 (25.). goda gōjums / sast. un red. J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevniecība, 2014. - 427 lpp. : il.
        ISBN 9789984292557.

 

Trasuns, Francis.
    Runas : Latvijas Tautas padomē, Latvijas Republikas Satversmes sapulcē, Latvijas Republikas 1. un 2. Saeimā / Francis Trasuns ; redaktore Valentīna Unda ; sastādīja un priekšvārdu sarakstīja Pēteris Zeile. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2014. - 472 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 471. lpp. - F. Trasuna (1864-1926) runām ir ne tikai svarīga vēsturiska, bet vairākās izpausmēs - šodienīgi aktuāla nozīme. Tās apelē pie mūsdienu tautas priekšstāvju godaprāta un sirdsapziņas. Pāri visam - valsts, tauta, nevis turēšanās pie krēsla un privilēģijām.
        ISBN 9789984292533.

 

Белла Двина и Балтийский озерный край : красочный калейдоскоп природных ландшафтов : туристический маршрут / маршрут разработали: Лигита Харчевска (LV), Евалдас Думбравас (LT), Марина Борисова(BY). - Latvija : Latgales plānošanas reģions, 2013. - 64 с.

 

Белла Двина и Балтийский озерный край : самое интересное и уникальное : туристический маршрут / маршрут разработали: Лолита Козловская (LV), Жидруне Норейкайте (LT), Марина Борисова(BY). - Latvija : Latgales plānošanas reģions, 2013. - 68 с.

 

Кононов, Василий Макарович.
    Три моих войны / Василий Кононов. - Москва : Молодая гвардия, 2014. - 315 с., [8] л. ил., портр., факс. : портр. ; 21 см.
        ISBN 9785235037267.

 

Кулинарное наследие Латгальского региона и Витебской области / Bella Dvina. - Б.м. : б.и., [2014]. - 72 с.

 

Banjans, Džons.
    Svētceļnieka taka : izteikta sapņa līdzībā / Džons Banjans ; no angļu val. tulk., atdzej. un pēcv. uzrakst. Didzis Meļķis ; ar Kaspara Zariņa il. meitas Martas piemiņai ; māksl. Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 205, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: The Pilgrim's Progress.
        ISBN 9789984887777.

 

Bauere, Inguna.
    Pelīte : pārdomas raisošs jocīgs stāsts par mīlestību un atriebību ar atkāpēm / Ingūna Bauere ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 205 lpp. - (Lata romāns ; 11 (185). - Bibliogrāfija: 205. lpp.
        ISBN 9789934150425.

 

Dāle, Helēna.
    Princeses bērnība : romāns miniatūrās / Helēna Dāle. - Rīga : Atēna, 2014. - 187 lpp. : il. - (Grāmatas, pie kurām atgriezties).
        ISBN 9789984344591.

 

Doda, Kristīna.
    Nodevība Beltērā : [romāns] / Kristīna Doda ; tulk. Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2014. - 448 lpp.
        ISBN 9789984357492.

 

Eltanga, Ļena.
    Akmens kļavas / Ļena Eltanga ; no krievu val. tulkojusi Maira Asare. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 363, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Каменные клены.
        ISBN 9789984235028.

 

Falka, Rita.
    Ziemas kartupeļu knēdeļi / Rita Falka ; no vācu val. tulk. Renāte Siliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 238 lpp. - Oriģ. nos.: Winter kartoffel - knodel.
        ISBN 9789934043222.

 

Grišams, Džons.
    Reketieris : [romāns] / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 334, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: The Racketeer.
        ISBN 9789934041617.

 

Jēruma, Inga.
    Ugunsdzēsēju balle / Inga Jēruma ; Anita Jansone-Zirnīte, ilustrācijas ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 201 lpp. : il. - (Lata romāns ; 10 (184).
        ISBN 9789934150401.

 

Jūnasons, Jūnass.
    Analfabēte, kas prata rēķināt / Jūnass Jūnasons ; no zviedru val. tulkojusi Rute Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 445, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Analfabeten som kunde rakna.
        ISBN 9789934046780.

 

Loinerte, Luāna.
    Latgales sāga : romāns par Latgales ļaužu likteņiem 20. gadsimtā / Luāna Loinerte. - Rīga : J.L.V., 2014. - 208 lpp.
        ISBN 9789934116605.

 

Losada, Izabella.
    Izabellas ceļš uz paradīzi / Izabella Losada ; no angļu val. tulkojusi Inese Leitānes ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 301 lpp. - (Starptautisks bestsellers). - Oriģ. nos.: The Battersea Park Road To Paradise.
        ISBN 9789934046216.

 

Olūts : literaturas almanahs / red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2014. - 326 lpp.
        19.
        ISBN 9789984292519.

 

Patersons, Džeimss.
    ZOO / Džeimss Patersons, Maikls Ledvidžs ; no angļu val. tulkojusi Aija Čerņavska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 343 lpp.
        ISBN 9789934040832.

 

Strods, Jāzeps.
    Mana mūža atspulgi : [atmiņas] / Jāzeps Strods. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2014. - 72 lpp.
        ISBN 9789984292564.

 

Tjarve, Eleonora.
    Caur brikšņiem : [dzeja] / Eleonora Tjarve. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2014. - 87 lpp.
        ISBN 9789984292526.

 

Veisbergere, Lorēna.
    Atriebība Pradas brunčos. Sātans atgriežas : [romāns] / Lorēna Veisbergere ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 359 lpp. - Oriģ. nos.: Revenge wears Prada. The devil returns.
        ISBN 9789934043567.

 

Варгас, Фред.
    Уйди скорей и не спеши обратно : [роман] / Фред Варгас ; пер. с фр. Оксаны Чураковой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 318 с. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389080850.

 

Кинг, Стивен.
    11/22/63 : [роман] / Стивен Кинг ; пер. с англ. В. А. Вебера. - Москва : АСТ, 2014. - 796 с.
        ISBN 9785170789016.

 

Кристи, Агата.
    Эркюль Пуаро и Путаница в Гриншоре / Агата Кристи ; пер. с англ. А. С. Петухова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 189, [1] с. : ил. ; 17 см. - (Агата Кристи. Серебряная коллекция).
        ISBN 9785699753710.

 

"О, встрепенись душа..." : духовные стихи / редактор П. П. Алексеев ; перевод на крюки, А. В. Шамарин, И. А. Назаров ; нотировка, М. В. Кувайцева, И. Н. Заволоко ; сборник подготовлен Староверческим обществом им. И. Н. Заволоко. - Рига : Староверческое общество им. И. Н. Заволоко, 2014. - 152 lpp. : il., faks., notis ; 22 cm. - "Сборник духовных стихов составлен на основе репертуара хора "Грезн" и является результатом многолетней работы, которую проводит Староверческое общество им. И. Н. Заволоко" - Priekšvārdā.
        ISBN 9789984949970. . - ISBN 9984949974.

 

Свечин, Николай.
    Московский апокалипсис / Николай Свечин ; ил. в тексте и на переплете Екатерины Асадчевой. - Москва : Эксмо, 2014. - 414 с. : ил. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).
        ISBN 9785699746125 

 

Свечин, Николай.
    Пуля с Кавказа : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей : детективный роман / Николай Свечин ; ил. в тексте и на переплете Екатерины Асадчевой. - Москва : Эксмо, 2014. - 350 с. : ил. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).
        ISBN 9785699763535.

 

Синельникова, Татьяна.
    "Дорогим моим землякам" / Татьяна Синельникова. - Резекне : б. и., 2014. - 112 с.

 

Смолл, Бертрис.
    Своенравная наследница : [роман] / Бертрис Смолл ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2014. - 381, [1] с. - (Гарем Бертрис Смолл).
        ISBN 9785170866830.

 

Сонненберг, Бриттани.
    Дорога домой : [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. Е. В. Дог. - Москва : АСТ, 2014. - 287 с.
        ISBN 9785170815005.

 

Стил, Даниэла.
    Счастливчики : [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. И. Гюббенет. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 315 с. - (Даниэла Стил. Мировой мега-бестселлер).
        ISBN 9785699702633.

 

Толстая, Татьяна(Татьяна Никитична).
    Легкие миры : [повести, рассказы, эссе] / Татьяна Толстая. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2014. - 477, [1] c. - (Проза Татьяны Толстой).
        ISBN 9785170850884.

 

Шишкин, Михаил(Михаил Павлович).
    Венерин волос : роман / Михаил Шишкин. - Москва : АСТ, 2014. - 540, [1] с.
        ISBN 9785170871810.