Отраслевая литература

 

Bikova, Anna.  

     "Ideālas mammas" mierīgas dzīves noslēpumi / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Ruta Darbiņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; zīmējumi uz vāka Alexandra Dikaia. - Rīga : Avots, [2020]. - 266, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934590221.

 

Forands, Ilgvars.  

     Latvijas sporta apskats / Ilgvars Forands ; literārā redaktore Inta Ceļdoma. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2020. - 598, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 595.-597. lpp.
        ISBN 9789934841354.

 

Izaugt veselam digitālā pasaulē : bērnu un pusaudžu vecākiem, pedagogiem un audzinātājiem / no angļu valodas tulkojusi Dzintra Īrisa Porītere ; priekšvārds: Zanda Rubene ; redaktori: Ričards Brintons, Mihaēla Gloklere. - [Rīga] : Alis, 2020. , ©2020. - 157 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [142.-150.] lpp. - Tulkots no: Growing up Healthy in a World of Digital Media: a guide for parents and caregivers of children and adolescents.
        ISBN 9789934504440.

 

Ķeviņš, Aldis.  

     Ar uzticēšanos / Aldis Ķeviņš ; pierakstījusi, rediģējusi Ilze Ķeviņa ; vāku zīmēja Liene Batare ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 247 lpp. ; 21 cm.
        1. daļa. Svētība.
        ISBN 9789984894973.

 

Latgales pavārgrāmata : Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālās receptes / fotogrāfiju autore Inga Pudnika ; Latgales kulinārā mantojuma centrs. - [Krāslava] : [Krāslavas novada Dome] ; [Latgales kulinārā mantojuma centrs], 2020. - [Rēzekne] : Latgales druka. - 100 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

 

Nini, Inin.  

     Brīnumskaistā : sievietes iniciācijas ceļš ar Inin Nini / Inin Nini ; redaktore Jana Boikova ; grāmatas dizaina autore Justīne Vilkauša. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 342, [8] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [349.] lpp.
        ISBN 9789934092114.

 

Priesteris un moceklis Vladislavs Litaunieks - Kristus kviešu grauds / teoloģiskais konsultants un priekšvārda autors priesteris Andris Marija Jerumanis ; literārā redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga. - Atkārtots izdevums. - Rīga : KALA Raksti, 2020. , ©2020. - 65, [14] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti ; 19 cm.
        Ieskats V. Litaunieka biogrāfijā / Zaiga Melkerte.
        ISBN 9789984871844.

 

Vasiļjevs, Aleksandrs.  

     Saskaņā ar sevi, ar saviem tuvākajiem un ar Latviju : politiķa Jāņa Urbanoviča kredo / Aleksandrs Vasiļjevs ; no krievu valodas tulkojis Andris Dzenis. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Saskaņa, 2020. - 471 lpp. lpp. : fotogrāfijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934887925.

 

Жегалин, Максим.  

     Искусство под градусом : полный анализ роли алкоголя в искусстве : 40 историй от Ван Гога до Ерофеева / Максим Жегалин. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2019. , ©2019. - 301, [1] с. : иллюстрации ; 22 см.
        ISBN 9785041010058.

 

Лебедева, Диляра.  

     Загадочная щитовидка : что скрывает эта железа / Диляра Лебедева. - Москва : АСТ, 2021. - 286, [1] с. : ил. ; 22 см. - (#доказательно о медицине). (Доказательно о медицине).
        ISBN 9785171230753.

 

Титова, Наталья.  

     Человекология : как понимать людей с первого взгляда / Наталья Титова. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. - 342, [4] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Психология. Плюс 1 победа). - Библиография в конце книги. - На обложке: Бестселлер по психологии общения.
        ISBN 9785041187071.

 

Художественная литература на латышском языке

Baha, Tabea.  

     Atgriešanās Kamēliju salā : romāns / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojušas Inese Miesniece un Ilona Burka ; redaktore Anita Poļakovska ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 334, [2] lpp. ; 22 cm. - Uz vāka: Romāns par mīlestību, ģimeni un samierināšanos ar pagātni.
        ISBN 9789934090851.

 

Bodlērs, Šarls.  

     Mākslīgās paradīzes / Šarls Bodlērs ; no franču valodas tulkojusi Gita Grīnberga ; redaktors Dens Dimiņš ; māksliniece Anna Aizsilniece ; ilustrācijas: Gints Rudzītis. - Rīga : Neputns, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 197, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Uz pirmā vāka: Šarls Bodlērs 1860. gadā. Fotogrāfs Felikss Nadārs (Félix Nadar).
        ISBN 9789934601057.

 

Debesīm palūdzu mīlestību : dzejas izlase no Adventes līdz Jaunajam gadam / redaktore un sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 192, [8] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Autori: Daiga Akmentiņa, Dace Ābeltiņa, Helga Beks, Aija Celma, Lotārs Dubkēvičs, Elīna Kubuliņa-Vilne, Inese Lepše, Andris Marts, Astrīda Puķe, Elita Ieva Puķe, Mora Saule, Inta Špillere, Arvīds Točs, Aigars Zirnītis.
        ISBN 9789934600098.

 

Deigelis, Dainis.  

     Pilsēta : mirstošas saules ēnā : dzeja / Dainis Deigelis ; literārā redaktore Inga Gaile ; māksliniece Elizabete Laura Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 87, [8] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm.
        ISBN 9789984238425.

 

Džeferisa, Dina.  

     Pazudusī māsa : romāns / Dina Džeferisa ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 350, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934091117.

 

Einfelds, Jānis.  

     Svētlaimīgo zeme / Jānis Einfelds ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. - 157, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmatas pirmā vāka noformējumā izmantota Pītera Brēgeļa Vecākā glezna "Aklie", 1568.
        ISBN 9789934595257.

 

Endrūsa, Aleksandra.  

     Viltvārde : psiholoģiskais trilleris / Aleksandra Endrūsa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 409 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250033. . - ISBN 9789934350033.

 

Hantere, Kara.  

     Tumsā : romāns / Kara Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 364, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē inspektors Ādams Folijs ; 2.). - Sērijā par inspektoru Ādamu Foliju iznākuši: "Kāds no savējiem" un "Tumsā".
        ISBN 9789934087325.

 

Hilderbrenda, Elīna.  

     Divdesmit astoņas vasaras : [romāns] / Elīna Hilderbrenda ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 511 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller). - Uz vāka: Viņu romāns ir ildzis vairākas desmitgades, bet šī vasara mainīs pilnīgi visu.
        ISBN 9789934250101.

 

Jakubovska, Māra.  

     Bračka : [stāsts] / Māra Jakubovska. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - 108 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934600159.

 

Kalnozols, Andris.  

     Kalendārs mani sauc : romāns / Andris Kalnozols ; redaktors Henriks Eliass Zēgners ; dizainers Tom Mrazauskas. - [Rīga] : Orbīta, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 322, [5] lpp. ; 19 cm. - (Orbītas bibliotēka).
        ISBN 9789934591075.

 

Kivirehks, Andruss.  

     Zilais, ragainais dzīvnieks : romāns / Andruss Kivirehks ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; Induļa Martinsona vāka un iekšlapu mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 311 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. - Ielīmēs: Oskara Kallisa darbu reprodukcijas.
        ISBN 9789934158827.

 

Knaidla, Laura.  

     Nepazaudē mani : romāns / Laura Knaidla ; tulkojums latviešu valodā: Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2021. - 358, [1] lpp. ; 22 cm. - Tulkots no vācu valodas. - Šis romāns ir turpinājums grāmatai "Nepieskaries man".
        ISBN 9789934158964.

 

Korīta, Maikls.  

     Vienmēr tepat blakus / Maikls Korīta ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - 473, [1] lpp. ; 21 cm. - (The New York Times bestseller).
        ISBN 9789934250002.

 

Kvans, Kevins.  

     Bagāto ļaužu problēmas : romāns / Kevins Kvans ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 494, [1] lpp. : ģenealoģiskā tabula ; 23 cm. - Uz vāka: Starptautisks bestsellers.
        ISBN 9789934092947.

 

Mikele, Aija.  

     Zirneklis : izmeklē Maksis Mežals / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 255, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Maksis Mežals ; 3. grāmata).
        ISBN 9789934089541.

 

Niedra, Andrievs.  

     Mana bērnība un mani puikas gadi / Andrievs Niedra ; Lindas Zulmanes priekšvārds ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 301, [2] lpp.
        ISBN 9789984238449.

 

Onodibio, Kristofs.  

     Birmiete / Kristofs Onodibio ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - Nosaukums attēlots ar mazo sākumburtu.
        ISBN 9789934091759.

 

Poikāne, Sarmīte.  

     Mīlestība pumpurā un ķiršu krāsas krekls / Sarmīte Poikāne ; redaktore un korektore Iveta Reinsone ; sastādītāja Agnese Piļāne ; Elizabetes Pētersones ilustrācijas ; Agneses Piļānes un Keitlinas Poikānes vāka noformējums. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 338 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934600302.

 

Sigurdardotira, Irsa.  

     Caurums / Irsa Sigurdardotira ; no islandiešu valodas tulkojusi Inga Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 350 lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934089299.

 

Steiga, Miermīlis.  

     Stāsti / Miermīlis Steiga ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2021. - 222, [1] lpp. ; 20 cm.
        Saturs: Ļeļa ; Pēdējais vakars ; Noziedznieks ; Nolemtība ; Skaudība ; Godīgi nopelnīta nauda ; Parādnieks ; Zaglis ; Mīļā ; "Tu mirsi, daiļā māsiņa!" ; Labākais draugs ; Ar labu nakti, draugs! ; Izglābtā reputācija ; Bizness kā jau bizness ; Sveicināts, esmu tavs tēvocis! ; Šarlotes tantes nauda ; Apkalpojam dāmas ; Konkurss ; Ādams un Ieva Vācijā ; Ceturtais baseins ; Mīlestība no ceturtā skatiena ; Īsts vīrietis ; Lords ; Pieklājība ; Personiskais viedoklis ; Kontrastējošais elements ; Velns parāvis - Jaunais gads! ; Ziemassvētku dāvana ; Kā zvīņas no acīm ; Ir bijis gadījums ; Nekad, nekur un neko ; Vai es neteicu ; Kā sesku padarīja rāmu ; Neapzinīga pilsoņa atmiņas ; Pie jūras.
        ISBN 9789934204616.

 

Šadre, Daina.  

     Pagātnes atvari : romāns / Daina Šadre ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2021. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/3 (261). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934155628. . - Uz vāka: Dzīve rēķinu piestāda vienmēr.
        ISBN 9789934154966.

 

Švāba, V. E.  

     Ļaunestība / V. E. Švāba ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Ilze Jansone. - Rīga : Prometejs, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 343 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934553424.

 

Ūdre, Sandra.  

     Tīsys syla bolsi : [stuosti] / Sandra Ūdre ; redaktore Ilze Sperga ; grāmatas dizainers Māris Justs. - [Daugavpils] : LgSC, 2020. - 149 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.
        ISBN 9789934829192.

 

Vestovera, Tara.  

     Izglītotā : patiess stāsts par izglītību kā atslēgu uz pasauli / Tara Vestovera ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 382, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934089947.

 

Žuravska, Dzintra.  

     Uz gaismas sliekšņa : dzeja / Dzintra Žuravska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2020]. - 143, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Grāmatas vāka noformējumā izmantota Andra Vētras fotogrāfija.
        ISBN 9789984894942.

 

Художественная литература на русском языке

 

Александрова, Наталья. 

     Часы академика Сикорского : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт).

        ISBN 9785171220112.

 

Атаманенко, Игорь. 

     "Пророк" : КГБ изнутри глазами профессионала / Игорь Атаманенко. - Москва : Вече, 2019. - 443, [4] с. ; 21 см. - (Миссия выполнима).

        ISBN 9785448413445.

 

Володарская, Ольга. 

     Обет без молчания : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2021. - 317 с. ; 21 cm. - (Никаких запретных тем!).

        ISBN 9785041185640.

 

Донцова, Дарья. 

     Мокрое дело водяного : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316 с. ; 21 см. - (Иронический детектив.). (Любительница частного сыска Даша Васильева).

        ISBN 9785041163082.

 

Ильин, Андрей. 

     Гуд бай, дядя Сэм! : [роман] / Андрей Ильин. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. - 317, [2] с. ; 21 cm. - (Обет молчания).

        ISBN 9785171329501.

 

Князева, Анна. 

     Тени Старого Арбата : роман / Анна Князева. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 320 с. ; 20 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой).

        ISBN 9785041181000.

 

Маккалоу, Колин. 

     Порочная страсть : роман / Колин Маккалоу ; перевод с английского В. Агаянц. - Москва : АСТ, 2021. - 352 с. : ил. ; 21 см. - (Золотая коллекция).

        ISBN 9785171143237.

 

Малышева, Анна. 

     Кто-то должен умереть : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 416 с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Детектив).

        ISBN 9785171340766.

 

Миллер, Т. Кристиан. 

     Невероятное : история преступления, в которое никто не поверил / Т. Кристиан Миллер, Кен Армстронг ; перевод с английского О. Перфильева. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2020. - 350 с. ; 22 см. - (Обладатели Пулитцеровской премии).

        ISBN 9785041009809.

 

Митчелл, Дэвид. 

     Костяные часы : [роман] / Дэвид Митчелл ; перевод с английского А. Питчер. - Москва : Иностранка, 2020. - 768 с. ; 22 см. - (Большой роман). - Букеровская премия.

        ISBN 9785389162778.

 

Набокова, Юлия. 

     Свадьба моей мечты : [роман] / Юлия Набокова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2020. - 313, [2] с. ; 22 см.

        ISBN 9785517037282.

 

Островская, Екатерина. 

     Передай привет небесам : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [3] с. - (Татьяна Устинова рекомендует).

        ISBN 9785041181635.

 

Петерсон, Марта. 

     Вдова-шпионка : как работа в ЦРУ привела меня из джунглей Лаоса в московскую тюрьму / Марта Петерсон ; перевод с английского Евгении Фоменко. - Москва : АСТ ; Corpus, 2021. - 268, [1] с. ; 22 см. - (Разведкорпус).

        ISBN 9785171112141.

 

Полякова, Татьяна. 

     Две половинки Тайны : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Авантюрный детектив). (По имени Тайна).

        ISBN 9785041153748.

 

Тамоников, Александр. 

     Тайна пленного генерала / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 cm. - (Фронтовая разведка 41-го. Боевая проза Тамоникова).

        ISBN 9785041168117.

 

Тополь, Эдуард. 

     Явление Пророка : повесть временных лет / Эдуард Тополь. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Бестселлеры Эдуарда Тополя).

        ISBN 9785171341091.

 

Топоров, Виктор. 

     Двойное дно : мемуары / Виктор Топоров. - Москва : Городец-Флюид, 2020. - 457, [2] с. ; 22 см. - (Книжная полка Вадима Левенталя). - Содержит нецензурную брань.

        ISBN 9785907220096.