Отраслевая литература

 

Eldredžs, Džons.

     Mežonīgā sirds : vīrieša dvēseles noslēpumu atklājot / Džons Eldredžs ; no angļu valodas tulkojusi Inese Gagaine. - Rīga : Dzīvības straumes, 2014. - 212, [2] lpp.

        ISBN 9789984874258.

 

Finlijs, Marks.

     Spēks un veselība : noslēpumi, kas var mainīt tavu dzīvi / Marks A. Finlijs, Pīters Lendless ; no angļu val. tulk. Jana Roderte. - Rīga : Patmos, 2015. - 126 lpp.

        ISBN 9789984514956.

 

Grāmata spicprātim : prāta spēles / sastādījusi Inta Kalniņa ; Svens Neilands, mākslinieciskā izveide. - Rīga : Avots, 2014. - 159 lpp. : il.

      ISBN 9789934534003.

 

Ievads senķīniešu valodā / atbildīgā redaktore Agita Baltgalve ; sastādītājas: Svetlana Avvakumova, Marija Gorbačenko, Marija Koltova ; zinātniskie redaktori: Pēteris Pildegovičs, Aleksejs Ivanovskis, Kaspars Eihmanis ; redaktore Gita Bērziņa ; priekšvārdu sarakstīja Pēteris Pildegovičs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 175 lpp. - Bibliogrāfija: 171.-175. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu un ķīniešu valodā.

        ISBN 9789934180903.

 

Jukša, Līga. 

     Gleznas : [katalogs] / Līga Jukša ; teksta tulkojumi angļu valodā: Mārtiņš Parņickis. - [Rīga : Līga Jukša], 2015. - 67 lpp. : il. ; 22 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

        ISBN 9789934145865.

 

Latvijas 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti = Results of the 2011 population and housing census in Latvia / Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 2016. - 230 lpp. : kart., tab. - (Centrālā statistikas pārvalde).

        ISBN 9789984064826.

 

Novaks, Alekss

     Grāmata, kuras nav : kā izkļūt no vāveres riteņa un nopurināt putekļus no sava sapņa / Alekss Novaks ; no krievu valodas tulkojusi Inna Vaitmane ; Lienes Apines vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Vieda, 2016. - 142, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Книга, которой нет.

        ISBN 9789984782928. . - ISBN 99789984782928.

 

Šļūka, Gatis. 

     Karikatūras² / karikatūras un sastādījums: G. Šļūka ; vāka un maketa mākslinieciskais noformējums: Indulis Martinsons ; atbildīgā redaktore Evija Veide ; priekšvārdu sarakstīja Linda Rasa ; izmantoti Elīnas Puķānes-Šļūkas foto. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 207 lpp. : il., portr.

        ISBN 9789934150647.

 

Vorens, Riks.

     Mērķtiecīga dzīve : kādēļ es dzīvoju virs zemes? / Riks Vorens ; no angļu val. tulk. Ģirts Balodis ; red. Milda Klampe. - Rīga : Agape Latvija, 2016. - 336 lpp. : il. ; 23 cm. - Piez. [Bibliogr.]: 324.-336. lpp. - Oriģ. nos.: The purpose driven life. - Prettit. angļu val.

        ISBN 9789984966540.

 

Zembergs, Imants. 

     Mežs - mūža mīlestība / Imants Zembergs ; mākslinieks Rihards Delvers. - [Rīga] : NT Klasika, 2015. - 301, [1] lpp. : il. ; 23 cm.

        ISBN 9789934857003.

 

Бенуа, Софья.

     Леонардо Ди Каприо : Наполовину русский жених / Софья Бенуа. - Москва : Алгоритм, 2016. - 206, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мужчины, покорившие мир).

        ISBN 9785906861733.

 

Грей, Джон.

     Мужчины с Марса, женщины с Венеры : курс исполнения желаний / Джон Грей ; пер. с англ. П. Шевцова. - Москва : АСТ ; Прайм, 2016. - 334 с. - (Эликсир счастья).

        ISBN 9785170973774.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Abdullajevs, Čingizs.

     Saprāta upuris : [detektīvromāns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne. - [Rīga] : Juvetas, 2016. - 284, [2] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).

        ISBN 9789934856334.

 

Avotiņa, Daina.

     Nezūdošā vērtība : [romāns] / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 335 lpp.

        ISBN 9789934061448.

 

Bērziņa, Ieva.

     Ārsts dzīves skolā / Ieva Bērziņa ; redaktore: Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2015]. - 191 lpp. : portr.

        ISBN 9789984835891.

 

Bjorks, Samuels. 

     Es ceļoju viena / Samuels Bjorks ; no angļu val. tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atb. redaktore Alīna Melngaile ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2016. - 405, [2] lpp. - (Skandināvu detektīvs).

        ISBN 9789934119385.

 

Gabaldone, Diāna.

     Spāre dzintarā : romāns / Diāna Gabaldone ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 623 lpp. - (Svešzemniece).

     2. daļa.

        ISBN 9789934058615.

 

Hillenbrenda, Lora. 

     Nesalauztais : neparasts stāsts par drosmi un nepakļāvību / Lora Hillenbrenda ; no angļu valodas tulkojusi, priekšvārdu un komentārus sarakstījusi Ilze Paegle-Mkrtčjana. - Rīga : Jumava, 2016. - 477, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, karte, portreti ; 23 cm.

        ISBN 9789934119545.

 

Kreicbergs, Toms. 

     Lopu ekspresis / Toms Kreicbergs ; no angļu valodas tulk. Lauma T. Lapa ; red. Anda Brazauska ; pēcv. Dzintra Geka-Vaska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (334, [2] lpp.). - 172, [2] lpp.

        ISBN 9789934056925.

 

Puriņa, Inga.

     Pazuduši lidojumā : romāns / Inga Puriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Melānijas Vilkas zīmējumi ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 20 cm. - (Lata romāns) ; 7 (205).

        ISBN 9789934151620.

 

Robertsa, Nora. 

     Mēnesgaismas atvarā : [romāns] / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2016. - 507 lpp.

        ISBN 9789984358352.

 

Seleckis, Vilis. 

     Ardievas mežam : vēsturisks romāns / Vilis Seleckis ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 431, [1] lpp. ; 22 cm. - (Latvijas vēsture cilvēku likteņos ; 1. grāmata). - Cikls "Latvijas vēsture cilvēku likteņos" - Titullapā.

        ISBN 9789934058011.

 

Šadre, Daina. 

     Ceļmalas puķes / Daina Šadre ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Dinas Ābeles zīmējumi ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 237, [1] lpp. : il. - (Lata Romāns ; 8 (206).

        ISBN 9789934151637.

 

Štrāls, Kārlis.

     Karš : [romāns] / Kārlis Štrāls ; sast. un izd. Kamena Kaidaka ; Aleksandra Štrāla il. ; māksl. Ieva Upmace. - Rīga : [Kamena Kaidaka], 2015. - 608 lpp. : il., portr. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934147296

 

Teilore, Katrīna. 

     Daringemhola : romāns / Katrīna Teilore ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 253 lpp. Daringemholas triloģijas 3. grāmata.

     3. grāmata. Atgriešanās.

        ISBN 9789934061912.

 

Vailda, Meredita. 

     Mīlestība : [romāns] / Meredita Vailda ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2016. - 379 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Hard Limit. - "Mulsums, Vēlme, Kaisle, Mīlestība, Triumfs" - Uz vāka.

         ISBN 9789984358390.

 

Художественная литература на английском языке

 

Fielding, Helen.

     Bridget Jones. The Edge of Reason / Helen Fielding. - London : Picador, 2000. - 422 p.

        ISBN 9780330367356.

 

Forman, Gayle.

     Just one year : [romāns] / Gayle Formen. - London : Definitions, 2013. - 323, [2] p.

        ISBN 9781849419260.

 

Moyes, Jojo.

     Me Before You / Jojo Moyes. - London : Penguin Books, 2016. - 497, [1] p. - (The Number One Bestseller).

        ISBN 9780718184001. . - ISBN 9780718181185.

 

Художественная литература на русском языке

 

Александрова, Наталья .

     Бородатая женщина желает познакомиться : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2016. - 318 с. - (Иронический детектив).

        ISBN 9785170986316. . - ISBN 9785170986323.

 

Грин, Салли.

     Половинный код. Тот, кто умрет : [роман] / Салли Грин ; пер. с англ. Н. Екимовой. - Москва : Э, 2016. - 444, [2] с. - (Мировой бестселлер).

        ISBN 9785699898374.

 

Земное время : литературно-публицистический журнал / ред. Андрей Корсаров ; Международная ассоциация писателей и публицистов (МАПП)]. - [Рига] : МАПП, 2015. - 166 с. : ил., фотогр.

     № 1.

 

Земное время : литературно-публицистический журнал / ред. Андрей Корсаров ; Международная ассоциация писателей и публицистов (МАПП). - [Рига] : МАПП, 2016. - 168 с. : ил., фотогр.

     № 2.

 

Колычев, Владимир Григорьевич. 

     Свинцовое ожерелье / Владимир Колычев. - Москва : Э, 2016. - 316, [2] с. - (Колычев. Любовь зла и коварна).

        ISBN 9785699895120.

 

Крамер, Стейс.

     Мы с истекшим сроком годности / Стейс Крамер. - Москва : АСТ, 2016. - 319 с. ; 21 см. - (Звезда Рунета).

        ISBN 9785170920112.

 

Луганцева, Татьяна Игоревна. 

     Наследство : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ ; Жанры, 2016. - 318 с. - (Иронический детектив).

        ISBN 9785170932498. . - ISBN 9785170932498.

 

Малеева, Ирина. 

     Хочу я строки написать... / Ирина Малеева. - Резекне : RTA izdevniecība, 2016. - 100 с. : ил.

        ISBN 9789934148958.

 

Маринина, Александра Борисовна.

     Обратная сила : [роман в 3-х томах] / Александра Маринина. - Москва : Э, 2016. - 413 с. - (А. Маринина. Больше чем детектив).

     Том 1. 1842-1919.

        ISBN 9785699911691.

 

Мойес, Джоджо.

     Две встречи в Париже : [повести] / Джоджо Мойес ; пер. с англ. Ольги Александровой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2016. - 252 с.

     Содерж.: Медовый месяц в Париже ; Одна в Париже.

        ISBN 9785389112605.

 

Мюссо, Гийом. 

     Здесь и сейчас / Гийом Муссо ; пер. с фр. Е. Л. Кожевниковой. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Поединок с судьбой. Проза Гийома Мюссо).

        ISBN 9785699908226.

 

Ньюман, Кристин. 

     Что я делала, пока вы рожали детей / Кристин Ньюман ; пер. с англ. А. Королевой. - Москва : Э, 2016. - 302, [1] с. - (Travel Story. Книги для отдыха).

        ISBN 9785699849734.

 

Оливер, Лорен.

     Паника : [роман] / Лорен Оливер ; пер. с англ. Н. Коваленко. - Москва : Э, 2016. - 381, [1] с. ; 18 см. - (Жестокие игры).

        ISBN 9785699881185.

 

Паланик, Чак.

     Бойцовский клуб : [роман] / Чак Паланик ; пер. с англ. И. Кормильцева. - Москва : АСТ, 2016. - 345 с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб).

        ISBN 9785170811373.

 

Петров, Сергей.

     Хроника его развода : [сборник] / Сергей Петров. - Москва : Э, 2016. - 313, [2] с. : ил. ; 22 см.

        ISBN 9785699903207.

 

Рой, Олег. 

     Писатель и балерина : [роман] / Олег Рой. - Москва : Э, 2016. - 345 с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).

        ISBN 9785699887750.

 

Суворов, Виктор. 

     Аквариум : роман о советской военной разведке / Виктор Суворов. - Новое изд., испр. и перераб. - Москва : Добрая книга, 2016. - 444, [1] с. ; 22 см.

        ISBN 9785981246845.