Būmanis, Jānis. Pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā : (1944. gada jūnijs-1956. gads) / Jānis Būmanis ; redaktore Valentīna Unda ; priekšvārdu sarakstīja: Tekla Bekeša, Ojārs Stefans, Juris Bozovičs ; vāku dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2015. - 336 lpp. : il., kartes, portr., tab. ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 330.-332. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - J. Būmaņa grāmata adresēta vēsturniekiem, novadpētniekiem un visiem, kas interesējas par Latvijas vēsturi. Pretošanās kustības pētījumi pierādījuši, ka 1944.-1956. gadā notika plašākais un ilgstošākais nacionālo partizānu karš Latvijas valsts vēsturē.

        ISBN 9789984292595.

 

Tāvu zemes kalendars, 2016 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 77. (26.) goda gōjums / sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda ; astronomiskās ziņas kalendārijā: Ilgonis Vilks ; uz vākiem Stellas Elksnes un Aleksandra Lebeda foto ; vāku dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2015. - 359 lpp. : il., portr., tab. - (2016 (77. (26.) goda gōjums).

        ISBN 9789984292632.

 

Вишневский, Януш Леон. Интим : разговоры не только о любви : [пер. с польск.] / Януш Леон Вишневский, Збигнев Издебский. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] c. - (Одиночество и любовь: проза Януша Вишневского). - Ориг. назв.: Intymnie. Rozmowy nie tylko o miłości.

        ISBN 9785170884346.

 

Фромм, Эрих. Искусство любить / Эрих Фромм ; пер. с англ. А. В. Александровой. - Москва : АСТ, 2015. - 221 [2] с. - (Эксклюзивная классика).

        ISBN 9785170845934.

 

Atkinsone, Keita. Dzīve pēc dzīves : romāns / Keita Atkinsone ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 489, [3] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Life after life.

        ISBN 9789934052354.

 

Berijs, Makss. Leksikons : [romāns] / Makss Berijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Andersone. - [Rīga] : Prometejs, 2015. - 415 lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Lexicon.

        ISBN 9789934851131.

 

Bonfiljoli, Kirils. Mortekajs : triloģija / Kirils Bonfiljoli ; No angļu valodas tilkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 231, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: After you with the pistol/ Mortdecay trilogy, II. - 2. grāmata.

        2. grāmata. Galanti, ar revolveri.

        ISBN 9789934546037.

 

Bula, Rolanda. Brīvmūrnieka trīs vēlēšanās : romāns / Raimonda Bula. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 174, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934051401.

 

Džeimsa, Erika. Grejs. Greja Piecdesmit nokrāsas Kristjena acīm / E. L. Džeimsa ; no angļu val. tulk. Eva Stankēviča ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015. - 537 lpp. - (Piecdesmit nokrāsas ; 4). - Oriģ.nos.: Grey.

        ISBN 9789984358055.

 

Falka, Rita. Cūkgalva al dente / Rita Falka ; no vācu val. tulk. Renāte Siliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 252, [1] lpp.

        ISBN 9789934053313.

Hanna, Sofija. Monogrammu slepkavības / Sofija Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 357, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The Monogram Murders‏. - "Agatha Christie" un "Izmeklē Erkils Puaro" - Uz vāka.

        ISBN 9789934053030.

 

Ieviņš, Kārlis. Jaunie cīnītāji / Kārlis ieviņš. - [Jūrmala] : Daugava, 2015. - 198 lpp.

        ISBN 9789984410951.

 

Jungbluts, Rolands. Atceries : trilleris / Rolands Jungbluts ; no vācu valodas tulkojusi Baiba Jautaiķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 350, [2] lpp. ; 21 cm. - (Young Adult Book Club). - Oriģ. nos.: Remember.

        ISBN 9789934049590.

 

Kalniņš, Jānis. Mūžības tēli : stāsti par vēsturi / Jānis Kalniņš. - Rīga : J.L.V., [2015]. - 269, [2] lpp., [4] lp. iel. : il. ; 21 cm. - (Varoņu grāmata).

        Saturs: Ifigenija Aulidā ; Kaligula un Incitats ; Kasandra ; Kaupo godība un nāve ; Gleznotājs un Jūda.

        ISBN 9789934117763.

 

Klains, Ernests. Spēle sākas / Ernests Klains ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta. - Rīga : The White Book, [2011]. - 444, [2] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Ready player one.

        ISBN 9789934516337.

 

Kotovs, Pjotrs. Bornholmas trīsstūris / Pjotrs Kotovs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa. - [Rīga] : Jumava, 2015. - 439, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Мимо острова Буяна.

        ISBN 9789934118142.

 

Kremzera, Stefānija. Diena, kad mācījos lidot : [romāns] / Stefānija Kremzera ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 271 lpp. - Oriģ. nos.: Der Tag, an dem ich fliegen lernte. - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.

        ISBN 9789934117985.

 

Makinērnija, Monika. Mīlestības ieleja : [romāns] / Monika Makinērnija ; no angļu tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2015. - 507 lpp. - (Pasaules Bestsellers). - Oriģ. nos.: Hello from the Gillespies.

        ISBN 9789984358024.

 

Rositten : veltījums Rēzeknes 730 gadu jubilejai / redaktore Valentīna Unda ; vāku dizains: Stella Elksne ; sastādīja Aija Zuja ; fotogrāfija uz vāka: Eduards Utāns. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2015. - 116 lpp. ; 17 cm.

        Saturs: Rositten / Aija Zuja. Rēzeknei - 730. Vēsture dzīvo / Maruta Avramčenko. Pa saules taku / Iveta Dimzule. Pilskalna sirds / Inga Kaļva. "Ak, daiļā Roze..." / Arvīds Gļauda. Māras zeme. "Dzimst patiesība..." / Betija Berga. Pārdomas pie "Gora" / Jānis Bruģis. Dzimtā pilsēta / Edgars Stepiņš. Rekviēms ērģeļu orķetrim / Jānis Bruģis. Bērnības pilsēta / Elvīra Pinka.

        ISBN 9789984292649.

 

Sirdsmīļo brālīt! : Raiņa un māsas Līzes sarakste / sastādītāja Gaida Jablovska ; mākslinieks Andris Lamsters. - Rīga : Madris, 2015. - 287 lpp.

        ISBN 99849984312798. . - ISBN 9789984312798.

 

Vasmu, Herbjorga. Šie mirkļi : [romāns] / Herbjorga Vasmu ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 315 lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Disse øyeblikk.

        ISBN 9789934053771.

 

Viegliņa-Valliete, Gina. Ar zobenu un mīlestību : kritušo stāsti par kaujām, piedzīvojumiem un mīlestību laikā no 13. gs. līdz 20. gs. sākumam / Gina Viegliņa-Valliete. - Rīga : Jumava, 2015. - 342, [2] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: [344.] lpp. - G. Viegliņas-Vallietes vēsturiskais romāns ir ceļojums cauri laikmetiem vairāk nekā sešu gadsimtu garumā. Tas ir vēstījums par latviešu karavīru cīņām laikā no 13. līdz 20. gadsimta sākumam - par savu zemi, par bērnu un sievu dzīvībām. Kopā ar žemaišiem un lietuviešiem viņi daudzās kaujās guva ne vienu vien uzvaru. Daudzi krita...

        ISBN 9789934118128.

 

Бачинская, Инна Юрьевна. Ищи, кому выгодно / Инна Бачинская. - Москва : Эксмо, 2015. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей).

        ISBN 9785699803071.

 

Вайн, Барбара. Львиная стража : [роман] / Барбара Вайн ; пер. с англ. М. Л. Павлычевой. - Москва : Эксмо, 2015. - 347, [1] с. - (Роман с тайной). - Oriģ.nos.: Gallowglass.

        ISBN 9785699820368.

 

Гарднер, Лиза. Безупречный муж / Лиза Гарднер ; пер. с англ. А. С. Петухова. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 438, [2] с. ; 21 см. - (Лиза Гарднер. Идеальный детектив).

        ISBN 9785699791378.

 

Малахов, Андрей Нколаевич. О чем говорят… : по ту сторону экрана : [романы] / Андрей Малахов. - Москва : Эксмо, 2015. - 572, [2] с. ; 21 см.

        ISBN 9785699822096.

 

Мартен-Люган, Аньес. Влюбленные в книги не спят в одиночестве : роман / Аньес Мартен-Люган ; пер. с фр. Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ ; Corpus, 2015. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Corpus ; 338). - Ориг. назв.: Martin-Lugand, Agnès. , La vie est facile, ne t'inquiéte pas. - Продолжение романа "Счастливые люди читают книжки и пьют кофе".

        ISBN 9785170901890.

 

Муравьева, Ирина Аркадьевна (Ирина Лазаревна). Имя женщины - Ева : [роман] / Ирина Муравьёва. - Москва : Эксмо, 2015. - 281, [2] с. - (Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой).

        ISBN 9785699802050.

 

Нестерова, Наталья. Жребий праведных грешниц. Стать огнем / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 319 с. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). (Совет да любовь. Проза Натальи Нестеровой).

        ISBN 9785170922499. . - ISBN 9785170922505.

 

Пилкингтон, Пол. Умри, если любишь : [роман] / Пол Пилкингтон ; пер. с англ. В. А. Вебера. - Москва : Эксмо, 2015. - 373, [1] с. ; 22 см. - (Мировой мегабестселлер из Англии). (Misterium).

        ISBN 9785699806461.

 

Роулинг, Дж. К. Случайная вакансия : [роман] / Дж. К. Роулинг ; пер. с англ. Елены Петровой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Атикус, 2013. - 573.

        ISBN 9785389050372.

 

Сафарли, Эльчин. Я хочу домой : [роман] / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ, 2015. - 284, [2] с. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли).

        ISBN 9785170925407.

 

Фритти, Барбара. Улыбнись, мой ангел / Барбара Фритти ; пер. с англ. А. В. Бушуева. - Москва : Э, 2015. - 346, [1] с. - (Желанный роман. Барбары Фритти). - Ориг. назв.: Suddenly One Summer.

        ISBN 9785699827251.

 

Хокинс, Пола. Девушка в поезде : [роман] / Пола Хокинс ; пер. с англ. В. В. Антонова. - Москва : АСТ, 2015. - 380, [2] c. - Ориг. назв.: The girl on the train.

        ISBN 9785170887217.

 

Шарьер, Анри. Ва-банк : [роман] / Анри Шарьер ; пер. с фр. И. Стуликова. - Санкт-Петербург : АЗБУКА, 2015. - 412, [3] с. - (TheBigBook). - Ориг. назв.: Banco.

        ISBN 9785389099975.