Alio, Džuljāna. Dekupāža ar kraklē : idejas, metodes, piederumi / Džuljāna Alio, Azīza Karrāra, Anna Re ; no angļu val. tulk. Baiba Vītola ; red. Ingrīda Kreicberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 63, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Decorare con il craclé.
ISBN 9789934016998.

 

Alio, Džuljāna.Gleznainā dekupāža / Džuljāna Alio, Azīza Karrāra, Anna Re ; no angļu val. tulk. Baiba Vītola. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 63, [1] lpp. : krās. il. - Oriģ. nos.: Decoupage pittorico. - Uz vāka aut. nav uzrādīti.
 Saturs: Trīs apgleznošanas tehnikas ; Materiāli ; Papīrs dekorēšanai ; Vienkrāsains ēnojums ; Fona gleznošana ; Klasiskā gleznainā dekupāža ; Apgalvojumi un patiesība.
ISBN 9789934016219.

 

Amora pavārgrāmata: mīlestība iet caur vēderu... un ne tikai! / sakārtojusi Egita Puķīte ; mākslinieks, Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 56 lpp. : il. - "Lietot pēc 18!"... Uz vāka.
ISBN 9789984407470.

 

Ārstniecības augi: dziednieka rokasgrāmata / sastādījusi Viktorija Lazdiniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 604, [2] lpp., [16] lpp. iel. : il. - 7-9.
ISBN 9789934005367.

 

Astašenko, Oļegs.Ārstnieciskā vingrošana asinsvadu un locītavu veselībai / Oļegs Astašenko ; no krievu valodas tulkojusi Iveta Boge. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 96 lpp. : il. - Orig. nos.: Гимнастика для суставов и сосудов.
ISBN 9789934020636.

 

Dumpe, Dace.
Angļu valoda trīs mēnešos / Dace Dumpe, Ilze Straupmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 232 lpp. - Teksts latviešu un angļu val. - Ietver angļu-latviešu vārdnīcu.
ISBN 9789984409801.

 

Džao, Sjaolaņa.
Tradicionālā ķīniešu medicīna : mēness atspīdumi ūdenī / Sjaolaņa Džao, Kanae Kinošita ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 272 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Reflections of the moon on water. - Rādītājs: [267.]-272. lpp.
ISBN 9789934014956.

 

Erotiskā ģeometrija: seksīgi, smieklīgi, pamācoši, saldkaisli, vēsturiski / sakārtojusi Egita Puķīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 63, [1] lpp. : il. - "Lietot pēc 18!" ... Uz vāka.
ISBN 9789934005640.

 

Errera, Heidena.
Frīda : Frīdas Kālo biogrāfija / Heidena Errera ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 558, [1] lpp., [48] lpp. iel. : il. - Oriģ. nos.: Frida. - Rādītājs: 548.-[559.] lpp.
ISBN 9789934004780.

 

Faidžīss, Orlando.Čukstētāji : privātā dzīve Staļina Krievijā / Orlando Faidžīss ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 1000 lpp. : il., ģeneal. tab. ; kartes. - Ietver bibliogr. (piezīmēs) un rād. (963.-1000. lpp.). - Oriģ. nos.: Whisperers.
ISBN 9789934014857.

 

Gečs, Maikls Rīds.
Akupresūras enerģētiskie punkti : pašpalīdzības rokasgrāmata / Maikls Rīds Gečs ; no angļu valodas tulkojis Alberts Aldersons. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 231, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Acupressure's potent points. - Ietver rād.
ISBN 9789984409122.

 

Hillenbrands, Maikls.
Angļu valoda ceļotājiem / Maikls Hillenbrands, Tods M. Rīvss, no angļu valodas tulkojusi Ilona Tiesniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2010]. - 252 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Sprachführer Englisch für die Reise. - Teksts latviešu un angļu val.
ISBN 9789934013256.

 

Kasparinskis, Raimonds.
Latvijas meža augšņu daudzveidība un to ietekmējošie faktori = Diversity of forest soils and its influencing factors in Latvia : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai ģeogrāfijā vides zinātnes nozarē dabas aizsardzības apakšnozarē / Raimonds Kasparinskis ; darba zinātniskie vadītāji: Oļģerts Nikodemus, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. - 154 lpp. : graf., il., tab. - Promocijas darbs (Dr. geogr.).Latvijas Universitāte, 2012. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

ISBN 9789984455105.

 

Lasmane, Skaidrīte.
Komunikācijas ētika / Skaidrīte Lasmane. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2012. - 304 lpp. - Bibliogrāfija: 291.-298. lpp. - Rādītājs: 299.-304. lpp.
ISBN 9789984455280.

 

Latvijas Bankas 2011. gada pārskats.- Rīga : Latvijas Banka, 2012. - 138 lpp.
ISSN 1407-1797.

 

Nikuļins, Nikolajs.
Atmiņas par Kārsavu / Nikolajs Nikuļins. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2011. - 252 lpp. : il.
ISBN 9789984492261.

 

Pirmā palīdzība: palīdzība jebkura vecuma cietušajam jebkurā neatliekamā situācijā : rokasgrāmata / no angļu val. tulk. Māris Baltiņš. - 2. pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 288 lpp. : il., tab. - Rād.: 282.-287. lpp. - Oriģ. nos.: First Aid Manual.
 Saturs: Pirmās palīdzības pamati ; Rīcība negadījuma vietā ; Cietušā stāvokļa novērtēšana ; Cietušais bezsamaņā ; Elpošanas traucējumi ; Brūces un asinsrites traucējumi ; Kaulu, locītavu un muskuļu traumas ; Nervu sistēmas problēmas ; Apdegumi, pārkaršana un pārsalšana ; Svešķermeņi, saindēšanās, kodumi un dzēlieni ; Dažādas medicīniskas problēmas ; Paņēmieni un aprīkojums ; Īsi pats galvenais.
ISBN 9789934009563.

 

Svence, Guna.Pozitīvā psiholoģija : laime, optimisms, apmierinātība ar dzīvi, prieks / Guna Svence. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 215 lpp. : diagr., il., sh., tab. - Bibliogr.: [206.]-211.lpp.
 Saturs: Kas ir pozitīvā psiholoģija ; Pozitīvās psiholoģijas atslēgvārds ''dzīves labizjūta '' ; Optimālā pieredze jeb plūsmas psiholoģija ; Optimisms ; Apmierinātība ar dzīvi ; Laime ; Pieauguša cilvēka psiholoģiskais briedums, gatavība būt laimīgam ; Cilvēka garīgie meklējumi.
ISBN 9789934010088.

 

Svilāns, Jānis.
Sprediķi / Jānis Svilāns ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2012. - 527 lpp. - Šie sprediķi ir veltījums manas 45 gadu priesterības atcerei"...Titlp.
ISBN 9789984292120.

 

Tresiders, Džeks.
Simbolu vārdnīca : tradicionālie un neparastie tēli un simboli / Džeks Tresiders ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2010]. - 236 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Dictionary of symbols. - Rādītājs: 229.-236. lpp.
ISBN 9789984401522.

 

Ukolovs, Vladimirs.
Vadības teorija / V. Ukolovs, A. Mass, I. Bistrjakovs ; no krievu val. tulk. Anita Kunda. - Rīga : Jumava, 2006. - 246 lpp. : shēm. - (Biroja sērija). - Bibliogr.: 237.-246.lpp. - Oriģ. nos.: Теория управления / Уколов Владимир, Масс Александр, Быстряков Игорь.
ISBN 9984380351.

 

Veba, Mērija.Adīšana : vairāk nekā 300 tradicionālu un mūsdienīgu adījuma rakstu / Mērija Veba ; no angļu valodas tulkojusi Baiba Dzedule. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 351 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Knitting stiches. - Ietver alf. rād.
ISBN 9789934004414

 

Васильева, Александра Владимировна.
Здоровье печени и желчевыводящих путей / Александра Васильева. - Санкт-Петербург : Вектор, 2010. - 125 с. - (Вам поможет доктор Васильева).
ISBN 9785968413901.

 

Мазнев, Николай Иванович.
Мастопатия и другие женские болезни / Н. Мазнев. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК ; Дом. 21 век, 2012. - 63 с. : ил. - (Азбука здоровья).
ISBN 9785912131974. - ISBN 9785386027230.

 

Михайлов, Григорий.
Очищение имбирем / Григорий Михайлов, Леонид Вехов. - Москва : АСТ, 2011. - 160 с. ; 20 см. - (Очищение организма. Золотые рецепты). - На обл. авт. не указаны.
ISBN 9785170700288.

 

Мориц, Андреас.
Удивительное очищение печени / Андреас Мориц ; пер. с англ. П. А. Самсонова. - Минск : Попурри, 2011. - 267 с. - (Здоровье и альтеративная медицина).
ISBN 9789851514058.

 

Моуэт, Фарли Мак-Гилл.
От Ариев до Викингов, или Кто открыл Америку : в поисках Арктического Эльдорадо / Фарли Моуэт ; пер. с англ. С. Головой и А. Голова. - Москва : Эксмо, 2004. - 473, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Тайны древних цивилизаций). - Автор проводит сенсационную историческую реконструкцию эволюции народов, населявших северную часть Европы, и открывает тайну покорения Америки первыми европейцами.
ISBN 5699054782.

 

Силич, Валентин.
Умри, чтобы жить : роман / Валентин Силич. - Москва : Армада ; Альфа-Книга, 2007. - 410, [2] с. : ил. - (Фантастический боевик).
ISBN 5935568845.

 

Суад.
Сожженная заживо : [документальная повесть] / Суад ; при участии Мари-Терез Кюни ; пер. с фр. Т. Григорьевой. - Москва : Рипол классик, 2008. - 270 с. - Ориг. назв.: Brûlée vive.
ISBN 9785790544354.

 

Фадеева, А.
Чистим сосуды, укрепляем иммунитет : лечебное питание для омоложения организма / А. Фадеева. - Санкт-Петербург : Питер ; Москва, 2011. - 141 с. : ил. - (Семейный доктор).
ISBN 9785459005554.

 

Abe, Kobo.
Sieviete smiltīs : [romāns] / Kobo Abe ; no kr. val. tulk. I. Bērzkalne. - Rīga : Jumava, 2012. - 190 lpp.
ISBN 9789934110894.

 

Džeritsena, Tesa.
Mefisto klubs / Tesa Džeritsena ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 358, [1] lpp. - (Ķengura grāmata). - Oriģ. nos.: Mephisto club.
ISBN 9789984407685.

 

Leante, Luiss.
Tā tevi mīlu / Luiss Leante ; no spānu valodas tulkojusi Zane Karpenko. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 287, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Mira si yo te querré.
ISBN 9789934008115.

 

Lesinga, Dorisa.
Piektais bērns : romāns / Dorisa Lesinga ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 222, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Fifth Child. - Nobela prēmijas literatūrā laureāte.
ISBN 9789934013270.

 

Levins, Aira.
Pirmsnāves skūpsts / Aira Levins ; no angļu valodas tulkojusi Anita Jirgensone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 343, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Kiss before dying.
ISBN 9789984408576.

 

Maklīns, Alisters.
Kreiseris "Uliss" : [romāns] / Alisters Maklīns ; no angļu val. tulk. Valdis Mežapuķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 382, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Hms Ulysses.
ISBN 9789984379005.

 

Mosa, Keita.
Kapenes : romāns / Keita Mosa ; no angļu val. tulk. Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 639, [1] lpp. : il., notis. - Oriģ. nos.: Sepulchre.
ISBN 9789934005220.

 

Seierstade, Osne.
Groznijas eņģelis / Osne Seierstade ; no norvēģu valodas tulkojusi Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 412, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Krenkede.
ISBN 9789934011214.

 

Širins, Leons.
Nūstrōpeitō pīkabe : (pastōšku i pōsaceņu krōjums) / Leons Širins ; māksl. D. Bernāne. - Rēzekne : Gaisma L, 2011. - 133 lpp. : il.
ISBN 9789984493435.

 

Širins, Leons.
Raibō dzeive : (kur pa jūkam, kur pa eistam) / Leons Širins ; māksl. A. Velikāne. - Rēzekne : Gaisma L, 2010. - 124 lpp. : il.
ISBN 99849274211.

 

Tesāro, Ketlīna.
Nevainība / Ketlīna Tesāro ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 262, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Innocence.
ISBN 9789984379470.

 

Žoržē, Daniele.
Ardievu, prezidenta kungs! / Daniele Žoržē ; no franču valodas tulkojusi Inese Pētersone. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2009]. - 230, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Goodbye, Mister President.
ISBN 9789934007699.

 

Браун, Сандра.
Новый рассвет / Сандра Браун ; пер. с англ. М. Сапрыкиной, Е. Токаревой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 542 с. - (#1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: Another Dawn.
ISBN 9785699550838.

 

Вербер, Бернард.
Смех Циклопа / Бернар Вербер ; пер. с фр. К. В. Левиной. - Москва : Geleos Publishing House ; РИПОЛ классик, 2011. - 604, [3] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Le rire du cyclope.
ISBN 9785412002750. - ISBN 9785386036188.

 

Дашкова, Полина Викторовна.
Легкие шаги безумия : роман / Полина Дашкова. - Москва : Астрель, 2012. - 445 с.
ISBN 9785271347870.

 

Дашкова, Полина Викторовна.
Чувство реальности : роман / Полина Дашкова. - Москва : Астрель, 2012. - 511 с.
ISBN 9785271395031. - ISBN 9789851809819.

 

Дашкова, Полина Викторовна.
Легкие шаги безумия : роман / Полина Дашкова. - Москва : Астрель, 2012. - 445 с.
ISBN 9785271347870.

 

Дашкова, Полина Викторовна.
Чувство реальности : роман / Полина Дашкова. - Москва : Астрель, 2012. - 511 с.
ISBN 9785271395031. - ISBN 9789851809819.

 

Каст, Ф. К.
Загнанная / Ф. К. Каст, Кристин Каст ; пер. с англ. В. А. Максимовой. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 527 с. - (Дом ночи ; Книга 5). - Ориг. назв.: Hunted.
ISBN 9785373024495.

 

Королев, Анатолий Васильевич.
Инстинкт № пять : мистический триллер / Анатолий Королев. - Москва : Гелеос, 2004. - 279, [2] с. ; 21 см.
ISBN 5818903443.

 

Письмена: поэтический альманах : [Дни русской культуры в Латвии, 1925-2012] / ответсвенный за выпуск и составитель Юрий Касянич. - Рига : Оргкомитет Дней русской культуры, 2012. - 192 с. : портр.
ISBN 5868300912.