Bukšs, Miķelis.

    Latgaļu atmūda : idejas un ceiņas / M. Bukšs. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2012. - 431 lpp.

        ISBN 9789984292236.

 

Deila, Sindija.
    Ikdienas gaišredzība / Sindija Deila ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Krūmiņa. - Rīga : Jumava, [2012]. - 221, [2] lpp. : tab. - Oriģ. nos.: Everyday clairvoyant.
        ISBN 9789934111686.

 

Izglītības ceļvedis, 2012: augstākā izglītība, izglītība ārzemēs, vidējā izglītība, profesionālā izglītība, interešu izglītība. - Rīga : Vitakon, 2012. - 167 lpp. : il.
        ISBN 9789934811128.

 

Jurisons, E.(Egils).
    Valentīna. Visu šķēpmetēju māte / Egīls Jurisons. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 191 lpp. : il.
        ISBN 9789984878300.

 

Kalniņa, Ruta.
    Smiltenes tehnikums. Anno 1922 / Ruta Kalniņa. - Smiltene : Smiltenes Valsts tehnikums - profesionālā vidusskola, 2012. - 143 lpp. : il.
        ISBN 9789984495378.

 

Kļučņikovs, Sergejs.
    Psihoenerģētiskā aizsardzība : rokasgrāmata / Sergejs Kļučņikovs ; no krievu valodas tulkojusi M. Saturiņa. - Rīga : Vieda, 2012. - 402, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Психоэнергетическая защита.
        ISBN 9789984782683.

 

Kortnija, Heizela.
    Koherences atskaite / Heizela Kortnija ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans. - Rīga : Jumava, [2012]. - 238, [2] lpp., [4] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: 238.-[239.] lpp. - Oriģ. nos.: Countdown to coherence.
        ISBN 9789934111143.

 

Morics, Andreass.

    Organisma attīrīšana : veselība un alternatīva medicīna / Andreass Morics ; tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, [2012]. - 197, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Timeless secrets of health and rejuvenation.

        ISBN 9789934111068.

 

Oslunds, Anderss.
    Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi / Anders Oslunds, Valdis Dombrovskis ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Medniece. - papildināts izdevums. - [Rīga] : Ekonomistu apvienība 2010, 2012. - 263 lpp. : graf., il., tab. - Bibliogrāfija: [nodaļu beigās]. - Oriģ. nos.: How Latvia came through the financial crisis.
        ISBN 9789984805788.

 

Petričeka, Rita.
    Bertrams Rozenbergs. Fiat justitia / Rita Petričeka ; tulkojums angļu valodā, Ilze Jaunzeme Brauna (Brown). - Rīga : Laika grāmata ; VESTA-LK, 2012. - 215 lpp. : il. - (Laika grāmata). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934829604.

 

Šeldreiks, Rūperts.
    Jaunā dzīves zinātne : formas cēlonības hipotēze / Rūperts Šeldreiks ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Jumava, 2012. - 293, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 278.-[294.] lpp. - Oriģ. nos.: New science of life.
        ISBN 9789934111167.

 

Tāvu zemes kalendars, 2013: kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 74. goda gōjums / sast. un red. J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevniecība, 2012. - 300 lpp. : il.
        ISBN 9789984292205.

 

Vasiļjeva, Inese.
    Latviešu valoda : palīglīdzeklis mācību satura apguvei 7.-9. klašu skolēniem / Inese Vasiļjeva. - Rīga : Multineo, 2007. - 228, [2] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 230. lpp.
        ISBN 998498558X.

 

Vāvere, Vera.
    Viktors Eglītis / Vera Vāvere ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Zinātne, 2012. - 422 lpp. : il., faks., portr. - (Personība un daiļrade). - Bibliogrāfija: [407.]-411. lpp. un nodaļu beigās un rādītājs: [412.]-422. lpp.
        ISBN 9789984879161.

 

Žaks, Martins.
    Kad Ķīna valdīs pār pasauli / Martins Žaks ; no angļu valodas tulkoja Ilona Bērziņa un Kristīna Blaua. - Rīga : Jumava, 2011. - 504 lpp. : il., diagr., kartes, tab. - Bibliogr.: 391.-421. lpp. - Alf. rād.: 495.-504. lpp. - Oriģ. nos.: When China rules the world.
        ISBN 9789934110085.

 

Health. Well-being. Harmony.- [Riga] : Latvian Tourism Development Agency, 2011. - 26 lpp.

 

Krastiņš, Jānis.
    City architect of Riga Reinhold Schmaeling, 1840-1917 / text: Jānis Krastiņš ; editing: Zanda Redberga ; translation: Inta Liepiņa. - Riga : Riga City Architect's Office, 2010. - 31 p.

 

Lāce, Daina.
    City architect of Riga Johann Daniel Felsko, 1813-1902 / Daina Lāce ; translator: Inta Liepiņa. - [Rīga] : Riga City Architect's Office, 2011. - 40, [1] p. : il., faks., plāni, portr. ; 23 cm. - Ietver bibliogrāfiju (38.-39. lpp.). - Oriģ. nos.: Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko, 1813-1902. - Uz vāka autore nav uzrādīta.
        ISBN 9789984877003.

 

Lāce, Daina.

    The building of the Latvian Academy of Art / Daina Lāce ; scientific editor Elita Grosmane ; translator Stella Pelše. - Rīga : Institute of Art History of the Latvian Academy of Art ; Art History Research Support Foundation, 2011. - 24, [1] lpp. : il. (arī krās.), krās. plāni ; 21 cm. - (Monuments of art and architecture in Riga). - Ietver bibliogr. ([25.] lpp.). - Oriģ. nos.: Latvijas Mākslas akadēmijas ēka. - Aprakstīts pēc vāka.

        . - ISBN 9789934803888(atcelts). - ISBN 9789934803887(atcelts).

 

Rīga - a future cosmopolis of modern architecture/ Riga City Development Departament. - Riga : Riga City Development Departament ; Riga City Arhitects'[sic] Office, [2006]. - [91] lpp.

 

The Supreme Court of the Republic of Latvia.- Riga : The Supreme Court of the Republic of Latvia, 2012. - 48 p. : diagr., il., ģīm., sh., karte.
        ISBN 9789934826115.

 

Intohimon vallassa: Teuvo Tulion kuvamaailma / toimittaneet Markku Marttila ... [et al.]. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. - 127 lpp. : il. ; 26 cm. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia , 0355-1768 ; 921) (Suomen elokuva-arkiston julkaisuja) (Helsingin kaupungin taidemuseon julkaisuja , 0358-7843 ; No 76). - Ietver bibliogrāfiju (115.-122. lpp.). - Kopsavilkums arī angļu, zviedru valodās.
        ISBN 9517464924.

 

Tulio: lewottoman veren antologia / toimittanut Sakari Toiviainen. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. - 391 lpp. : il. ; 24 cm. - (Suomen elokuva-arkiston julkaisuja).
        ISBN 9517463332.

 

Камни кричат/ автор-сост. Григорий Гонтмахер. - [Б. м.] : [б. и.], 2012. - 56 с.

 

Лапса, Лато.
    Иная кухня : под законной "крышей" : перевод с латышского языка / Л. Лапса, А. Маргевича, К. Янчевска. - [Rīga] : Atēna, 2012. - 284, [114] с. : ил., портр., факс. ; 23 см. - Ориг. назв.: Cits ķēķis. - Текст прил. на латыш. и англ. яз. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
        ISBN 9789984344379.

 

Правдина, Наталия Борисовна.
    Богатство в моих руках : руководство по привлечению денег / Наталия Правдина. - Санкт-Петербург : Нева ; Москва, 2005. - 216 с. : ил. - (Мечты сбываются).
        ISBN 5765437826.

 

Ādamsons, Eriks.
    Koklētājs Samtabikse : poēma / Eriks Ādamsons ; pēcv. sarakst. Kaspars Kļaviņš ; ilustrējis kokgrebumā un grafiski sakārt. Aleksandrs Junkers. - Faksimilizd. - Rīga : Mansards, 2009. - 37, [2] lpp. : il. - XII. - Faksimilizd.: Rīga : J. Kadiļa apgāds, 1943.
        ISBN 9789984812557.

 

Freimanis, Aivars.
    Vienos ratos ar slavenībām : atmiņas, stāsti, joki / Aivars Freimanis. - Rīga : Mansards, 2012. - 179, [2] lpp. : il., portr.
        ISBN 9789984872377.

 

Keičs, Jānis.
    Kad saules loks : dzejoļi par dabu / Jānis Keičs. - [Jelgava] : Jānis Keičs, 2012. - 92 lpp. : il.
        ISBN 9789984494876.

 

Lanss, Ēriks.
    Melanholiskais detektīvs / Ēriks Lanss. - Rīga : Mansards, 2012. - 432 lpp.
        ISBN 9789984872414.

 

Man nav izvēles – es dzirdu tavu balsi: [dzeja] / sastādīja Andra Konste ; [Mairas Asares ievads]. - Rīga : Jumava, [2012]. - 110, [1] lpp.
        ISBN 9789934111075.

 

Mūsu Latvija: [dzejas krājums] / Austra Ālmane u. c. - [Ugāle] : Visual Studio, 2012. - 190, [1] lpp. : il. - (Mana grāmata ; 1).
        ISBN 9789984873534.

 

Rudzītis, Normunds.
    Van Vet Āken : dzeja / Normunds Rudzītis. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2012]. - 127 lpp.
        ISBN 9789984835488.

 

Sanders, Vitālijs.
    Malvīnes kokteilis : romāns / V. Sanders. - Rīga : Daugava, 2012. - 141 lpp.
        ISBN 9789984410623.

 

Stankevičs, Antons.
    Ar taisneibys spuornim / Ontuona Stankeviča dramatiziejums nu latgalīšu atmūdys stuostiem i nūstuostim. - Rīga : Annele, 2006. - 87, [1] lpp. - Teksts latgaliešu val.
        ISBN 9984786250.

 

Stankevičs, Antons.
    Pazudynuots, bet nauzvarāts : nūtykuma līceibu dramatiziejums / O. Stankevičs. - Rīga : Annele, 2007. - 87, [1] lpp. - Teksts latgaliešu val.
        ISBN 9984786674.

 

Tjarve, Eleonora.
    Aiz mežim snīgōtim : [dzeja] / E. Tjarve. - Rēzekne : Latgales KC izdevniecība, 2012. - 161 lpp.
        ISBN 9789984292243.

 

Артемьева, Галина.
    Пуговица : [роман] / Галина Артемьева. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315 с. - (Лабиринты души).
        ISBN 9785699578764.

 

Банч, Крис.
    Крушение звезд : [роман] / Крис Бранч ; пер. с англ. А. Кузнецовой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Валери СПД, 2003. - 350 с. : ил. - (Военная фантастика).
        ISBN 5699016953.

 

Гуляковский, Евгений Яковлевич.
    Затерянные среди звезд : [роман] / Евгений Гуляковский. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 379 с. - (Ради славы Вселенной).
        ISBN 9785699275977.

 

Джесс-Кук, Кэролин.

    Дневник ангела-хранителя : [роман] / Кэролин Джесс-Кук ; пер. с англ. А. Овчинниковой. - Москва : Эксмо, 2012. - 346, [1] с. ; 21 с. - (Интеллектуальный бестселлер : читает весь мир).

        ISBN 9785699573608.

 

Каст, Ф. К.
    Обожженная / Ф. К. Каст, Кристин Каст ; пер. с англ. В. А. Максимовой. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 543 с. - (Дом ночи ; Книга 7). - Ориг. назв.: Burned.
        ISBN 9785373035736.

 

Мерцалов, Игорь Валерьевич.
    Земля забытых имен : роман / Игорь Мерцалов. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2008. - 408, [2] с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 9785992202557.

 

Миронова, Наталья.
    В ожидании Айвенго : [роман] / Наталья Миронова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 443 с. - (Счастливый билет).
        ISBN 9785699548767.

 

Радзинский, Эдвард Станиславович.
    Загадки истории / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 319, [2] с. ; 21 см. - (Аргументы и факты).
        ISBN 9785971371960. - ISBN 9785271196218.

 

Рой, Олег.
    Шаль : [роман] / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315, [1] с. - (Капризы судьбы).
        ISBN 9785699578160.

 

Рубина, Дина Ильинична.
    Последний кабан из лесов Понтеведра : повести / Дина Рубина. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315 с.
        Содерж.: Во вратах твоих ; Камера наезжает! ; Последний кабан из лесов Понтеведра.
        ISBN 9785699468324.

 

Уланов, Андрей Андреевич.
    Крест на башне ; Автоматная баллада : [романы] / Андрей Уланов. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 667 с. - (Русские звезды).
        ISBN 9785699271672.

 

Фрэнсис, Дик.
    Высокие ставки ; Напролом : [романы] / Дик Фрэнсис ; пер. с англ. А. Хромовой. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 508 с. - (Весь Фрэнсис).
        ISBN 5699068228.

 

Фрэнсис, Дик.
    Предварительный заезд ; Скачка тринадцати : [роман, рассказы] / Дик Фрэнсис ; пер. с англ. Е. Кац, А. Хромовой. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 508 с.
        ISBN 9785699344536.

 

Фрэнсис, Дик.
    След хищника ; Осколки : [романы] / Дик Фрэнсис ; пер. с англ. Н. Некрасовой, А. Хромовой. - Москва : ЭКСМО, 2005. - 508 с. - (Весь Фрэнсис).
        ISBN 5699068236.

 

Шляхов, Андрей Левонович.
    Доктор Данилов в реанимации, поликлинике и Склифе / Андрей Шляхов. - Москва : Астрель, 2012. - 733, [1] с. - (Приемный покой).
        Содерж.: Доктор Данилов в поликлинике ; Доктор Данилов в Склифе ; Эпидемия.
        ISBN 9785271402487.

 

Эхо планеты: сборник публицистики / ред. Александра Героняна. - Рига : Библиотека "МАПП", 2006. - 397 с. : ил. - На обл. в надзаг.: Международная ассоциация писателей и публицистов.
        ISBN 998496759X.