Ceļojums ar citādo: subkultūras pilsētas vidē : [rakstu krājums] / Denisa Hanova redakcijā. - [Rīga ] : Dialogi.lv, 2007. - 200 lpp. - Ietver bibliogr.
        ISBN 9789984798332.

 

Darba aizsardzības apmācību metodes/ Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. - 110, [4] lpp.

 

Darba apstākļi un veselība darbā/ Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. - Rīga : [Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība], 2010. - 162 lpp. : il. - Bibliogr.: [159.-162.] lpp.

 

Dialogs Latvijā: kultūru dažādība, robežas un saiknes/ Denisa Hanova redakcijā. - Rīga : Akadēmisko programmu aģentūra, [2008]. - 86 lpp.

 

Dribins, Leo.
    Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā : vēsture un mūsdienas / Leo Dribins ; Eiropas Padomes Informācijas birojs ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Eiropas Padomes Informācijas birojs, 2004. - 271 lpp.
        ISBN 9984933326.

 

Ergonomika darbā/ Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. - [2. izd.]. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. - 190, [1] lpp.

 

Etnisko attiecību vēsture Latvijā: metodiska literatūra vēstures skolotājiem / sastādījums Leo Dribins ; autori: Ilga Apine u.c. - [Rīga] : Puse Plus, 2000. - 64 lpp. : tab. - Ietver bibliogrāfiju (59.-63. lpp.).
        ISBN 9984936066.

 

Hanovs, Deniss.
    Globalizācija: teorijas un prakses : mācību līdzeklis augstskolām / D. Hanovs, I. J. Mihailovs, V. Tēraudkalns. - Rīga : [b. i.], 2006. - 95 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 90.-93. lpp.
        ISBN 9984199622.

 

Kristus Karaļa kalns/ mat. apkop. Ēriks Delpers ; foto Ēriks Delpers. - [B. v.] : Karaļa Kalna Fonds, 2012. - 96 lpp. : il.

 

Laika liecinieks/ projekta autore un vadītāja Astrīda Bētere ; redaktors un izdevējdarbības organizētājs Jānis Polis. - Alūksne : Alūksnes rajona padome, 2009. - 200 lpp. : il.
        ISBN 9789984978284.

 

Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas Latvijā= Негосударственные организации национальных меньшиств в Латвии : 2008.09.01. - Rīga : Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, 2008. - 16 lpp.

 

Mises, Ludvigs fon.
    Birokrātija / Ludvigs fon Mises (Ludwig von Mises). - [Rīga] : Uzņēmēju Trasta kompānija, 2011. - 139 lpp. - Bibliogrāfija: [zemsvītras piezīmēs]. - Oriģ. nos.: Bureaucracy. - Ar A.V. Lauriņa pielikumu "Ekonomikas Likums - tiesiskuma un brīvības pamats"--Titlp.
        ISBN 9789984491479.

 

Pretestība sabiedrības integrācijai: cēloņi un sekas : rakstu krājums / Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts ; Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. - Rīga : Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2007. - 140 lpp. : diagr., tab. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 9789984624488.

 

Psihosociālā darba vide/ Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. - Rīga : [Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība], 2010. - 157 lpp.

 

Riekstiņš, Arnolds.
    Laukkopība / Arnolds Riekstiņš ; Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts ; red. Olga Bērziņa. - Talsi : [Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts], 2008. - 416 lpp., [8] lp. iel. : il., tab., diagr., kartes. - Bibliogr. : 403.-415. lpp.
        ISBN 9789984394787.

 

Rubulis, Aleksis.
    Dievs un cilvēki / Aleksis Rubulis. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2012. - 111, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984292267.

 

Saimnieki savā zemē[Skaņu ieraksts] : Latgale : muzikāls sveiciens"Dziesma vieno" / Zaļo un Zemnieku savienība. - [Rīga] : Zaļo un Zemnieku savienība, 20XX.

 

Smits, Ričards.
    Sekss diētas vietā : kā viegli zaudēt svaru pirms, pēc seksa un seksa laikā : tievētāju rokasgrāmata / Ričards Smits ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Stalte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 311 lpp. - Oriģ. nos.: Dieter’s guide to weight loss before, during, and after sex.
        ISBN 9789934009099.

 

Tauriņš, Aleksandrs.
    Tie, kas uzdrošinās : atmiņu mozaīka / Aleksandrs Tauriņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2012]. - 202, [3] lpp., [8] lpp. iel. : il. - (Vēju roze).
        ISBN 9789984233895.

 

Trešuo pasauļa latgalīšu konfereņce „Latvejis naatkareibys laiks — Latgolys īspieja voi izniceiba" : Rēzekne, 2012. goda 9.-10. augusts / redakcejis kolegeja: Skaidreite Baltace, Lideja Leikuma, Ilga Šuplinska. - Rēzekne : Rēzeknis Latgalīšu kulturys bīdreiba, 2012. - 85 lpp. - Izdevums "Trešuo pasauļa latgalīšu konfereņce „Latvejis naatkareibys laiks — Latgolys īspieja voi izniceiba"" ir konferences tēžu krājums, kurā apkopoti arī iepriekšējo Pasaules latgaliešu konferenču rezolūciju, programmu teksti. Krājumā prezentēti dažādu nozaru speciālistu, zinātnieku viedokļi par reģiona attīstību tautsaimniecībā, izglītībā, kultūrā.
        ISBN 9789984495965.

 

Zeile, Pēteris.
    Konstantīns Raudive : [monogrāfija] / Pēteris Zeile. - Rīga : Jumava, 2009. - 223, [1] lpp., [8] lp. il. : fotogr. - Bibliogrāfija: 221.-223.lpp.
        Saturā: Dzīves un darbības pamatmeti ; Dzimtās saknes un Eiropas plašumi ; Latgales atspulgi Konstantīna Raudives darbos un draugu atmiņās ; Divi darba gadi Latgalē ; Trīs darbi, kas iezīmē tālāko gaitu ... [u.c.].
        ISBN 9789984387154.

 

Zeile, Pēteris.
    Rainis un Latgale / Pēteris Zeile. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2012. - 315 lpp. : il., faks. - Bibliogrāfija: 312.-315. lpp.
        ISBN 9789984292229.

 

Zunda, Antonijs.
    Latvija un Lielbritānija: partneri vai sabiedrotie, (1930-1940) / Antonijs Zunda. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2012]. - 103, [1] lpp. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - 7-9.
        ISBN 9789984455679.

 

Акимова, Лада Дмитриевна. Моя Гурченко / Лада Акимова. - Москва : Известия, 2012. - 271 с. : ил., фотогр. - (Таланты без поклонников).
        ISBN 9785206008401.

 

Карнеги, Дейл. Как завоевать авторитет среди людей / Дейл Карнеги ; пер. с англ. Е. А. Бакушевой. - Минск : Попурри, 2010. - 336 с. - (Тренинг).
        ISBN 9789851511521.

 

Balode, Ingmāra, 1981-. Alba / Ingmāra Balode. - Rīga : Mansards, 2012. - 62 lpp.
        ISBN 9789984872544. . - ISBN 9789984812687(atcelts).

 

Cielēna, Māra.Krupītes kurpītes / Māra Cielēna ; zīm. Ilze Dambe. - Rīga : Lietusdārzs, [2012]. - 16 lpp. : il.

        ISBN 9789984869247.

 

Einšteins un Dievmāte: anekdotes un spurainas domas / sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne. - [Rīga] : Didam, [2010]. - 153 lpp. - (Anekdotes un spurainas domas ; 28).
        ISBN 9789984755632.

 

Eņģele, Ilze. Kāzu tiešraide / Ilze Eņģele ; il. Ints Vilcāns. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 239 lpp. : il. - (Lata romāns ; 7 (157).
        ISBN 9789984878317.

 

Foma, Anna. Jaunā Vāgnera klusēšana / Anna Foma. - [Rīga] : Mansards, [2012]. - 51, [3] lpp.
        ISBN 9789984872551.

 

Gaile, Inga. Migla / Inga Gaile ; māksliniece Līga Purmale. - Rīga : Mansards, [2012]. - 74, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984872476.

 

Grietēna, Margarita. Nāve Londonā : [detektīvromāns] / Margarita Grietēna ; Anitas Jansones-Zirnītes zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 191 lpp. : il., ģīm., faks. - (Lata romāns ; 10 (160). - Bibliogr.: 186. lpp.
        ISBN 9789984878478.

 

Heniņš, Arturs.Tur Pērkons nikni jodus dzenā : Voldemārs Ozols strēlnieku niķos un stiķos : vēsturisks romāns / A. Heniņš. - Rīga : Jumava, 2012. - 286, [2[ lpp.

        ISBN 9789934111464.

 

Rekšņa, Antons.
    Trīs zvaigznes manā mūžā : cilvēks un suns / Antons Rekšņa. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2012. - 216 lpp. : il.
        ISBN 9789984292250.

 

Rēzekne - 2012: dzejoļu almanahs / sast. Olga Afanasjeva. - Rēzekne : [b. i.], 2012. - 336 lpp. : il.
        ISBN 9789984496139.

 

Krekle, Maija.
    Brisele. Tu. Brisele. Es / Maija Krekle ; Ievas Jurķeles ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 208 lpp. : il. - (Lata romāns ; 8(158).
        ISBN 9789984878324.

 

Liepiņš, Pēteris.
    Dzimtenē - draugu pulkā / Pēteris Liepiņš. - 2. atkārtots izdevums. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2012. - 462, [1] lpp. : il.
        ISBN 9984292274.

 

Liniņa, Ilona.
    Pasakas pieaugušajiem / Ilona Liniņa ; literārā redaktore Ilona Liniņa ; Amandas Vīgantes ilustrācija. - Rīga : Iespēju grāmata, 2012. - 60 lpp. : il.
        ISBN 9789984875149.

 

Liniņa, Ilona.
    Pasakas pieaugušajiem / Ilona Liniņa ; Ilonas Liniņas, Armanda Vīganta, Viestura Vintuļa fotogrāfijas. - [Rīga] : Ilona Liniņa, 2012. - 100, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984569956.

 

Nodokļi ar prieku: anekdotes un spurainas domas / sakopojusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne. - Rīga : Didam, 2009. - 151 lpp. - (Anekdotes un spurainas domas ; 26).
        ISBN 9789984755571.

 

Pastore, Luīze.
    Petra un sniegpārslu meistars / Luīze Pastore ; il. Linda Valere. - [B. v.] : [b. i.], 2012. - 24 lpp. : il. - XI.
        ISBN 9789984494258.

 

Šefanovska, Ināra.
    Ziemassvētku ludziņas / Ināra Šefanovska. - Ventspils : Drukātava, 2011. - 66 lpp. - IV.
        ISBN 9789984853482.

 

Viguls, Arvis.
    5:00 / Arvis Viguls. - Rīga : Mansards, [2012]. - 67, [4] lpp.
        ISBN 9789984872506.

 

Апокалипсис отменяется: Сингулярность-2 : [сборник] / Юрий Никитин и др. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 508, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785699539291.

 

Вигдорова, Фрида Абрамовна.
    Любимая улица : [повесть] / Фрида Вигдорова. - Москва : Астрель, 2012. - 383 c. - (Проза: женский взгляд).
        ISBN 9785271407475.

 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.

    Шалый малый / Екатерина Вильмонт ; стихи Б. А. Абарова. - Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. - 319 с. : ил. ; 20 см.

        ISBN 9785271434594. . - ISBN 9785226053603.

 

Волкославская, Светлана.
    Повесть одной жизни / Светлана Волкославская. - Москва : Эксмо, 2012. - 317 с. ; 20 см. - (Книги жизни).
        ISBN 9785699566433.

 

Герои на все времена: [сборник фантастических произведений]. - Москва : Эксмо, 2010. - 862, [1] с. : ил. ; 21 см. - На обл.: Ник Перумов, Вера Камша, Элеонора и Сергей Раткевич [и др.]. . - Содерж. авт.: Татьяна Апраксина ; А. Н. Оуэн ; Ирина Барковская ; Евгений Белов ; Ольга Власова ; Эльберд Гаглоев ; Алена Дашук ; Дмитрий Дзыговбродский ; Вук Задунайский ; Юлия Игнатовская [и др.].
        ISBN 9785699417995.

 

Гришковец, Евгений Валерьевич.
    Асфальт : роман / Евгений Гришковец. - Москва : Махаон, 2008. - 571, [1] с.
        ISBN 9785389001633.

 

Мифы мегаполиса: [сборник] / сост. Андрей Синицын. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 445, [1] с. ; 21 см. - Содерж. авт.: С. Лукьяненко, К. Бенедиктов, В. Васильев, О. Дивов, А. Зорич, Л. Каганов, Д. Казаков, Д. Колодан, В. Мидянин, С. Прокопчик, И. Пронин, К. Шаинян и другие….
        ISBN 9785170454334. . - ISBN 9785971354277. . - ISBN 9785976240346. . - ISBN 9785170371020. . - ISBN 9785971352464. . - ISBN 9785976206816.

 

Новые мифы мегаполиса: [сборник] / сост. Андрей Синицын. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 700, [1] с. ; 21 см. - Содерж. авт.: Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев, Олег Дивов, Дмитрий Казаков, Дмитрий Колодан, Светлана Прокопчик, Карина Шаинян и другие….
        ISBN 9785170748884. . - ISBN 9785170751860. . - ISBN 9785271370236.