Библиотеки

Другие предложения

Выставки

Небольшой городок Витебской губернии начала XX века, где время, словно остановилось: где жили староверы, похожие на «суриковских стрельцов», а староверский скит и вовсе напоминал Россию XV века

          У Резекне несколько своеобразных, присущих только ему особенностей: расположение на семи холмах, на берегах речки и озера, между двумя железнодорожными станциями - Резекне I и Резекне II.

19 января в 15.00 в читальном зале

Резекненской центральной городской библиотеки

(аллея Атбривошанас, 81/5) пройдет презентация сборника стихов

«Триста лет нас зовут староверами».

Приглашаем резекненцев на встречу с авторами и создателями книги!

Пролетело десять лет со времени торжественных мероприятий, посвященных 140-летию общины и снова праздник, торжества, посвященные 150-летию первого храма Резекненской Кладбищенской старообрядческой общины пройдут в Резекне в конце мая.

Резекне

в книгах, буклетах, открытках

в Резекненской центральной городской библиотеке

 

Grišāne V. No Rēzeknes medicīnas vēstures. Rēzekne: LKC izd., 1996.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hahele R. Rēzekne: [buklets] / J.Eglīša, O.Melgalvja foto. Rīga: Liesma, 1985.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaminska R. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā = The heritage of religious architecture and art Rezekne town and district = Наследие сакрального искусства и архитектуры города и района Резекне / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina. Rīga: Neputns, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūkojs A. Septiņkalne. Rīga: Avots, 1985.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebeds A. Rēzekne top skaistāka = Резекне становится красивее = Rezekne is becoming more beautiful : [fotoalbums]; teksta autore Elita Opincāne. Rēzekne : Aleksandrs Lebeds, 2014. Teksts paral. latviešu, krievu un angļu val.

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturālā Rēzekne: iepazīsti valodu un kultūru daudzveidību Rēzekn;e!: ceļvedis. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neparastais ikdienišķajā Rēzeknē : [buklets] = Резекне. Необычное в обычном = Uncommon in common Rezekne. Rēzekne: Rēzeknes dome, 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemineklis un laiks. Materialu krōjums par Latgolas atbreivōšonas pīminekli / sast. un koment. autore Irēna Vilčuka. Rēzekne: Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība, 1992.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne: [atklātņu kopmlekts]. [Rīga]: []b.i.], [b.g.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne: [buklets]. [Rēzekne]: [b.i.], [b.g.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne: [buklets] / fotogr. A.Lebeds, A.Bondarenko. Rīga: Jāņa sēta, 1995. - Teksts paral. latviešu un angļu val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne. Skaitļi un fakti 2006. Rēzekne: Rēzeknes pilsētas dome, [2007].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne. Veltījums dzimtajai pilsētai…: [16 atklātnīšu komplekts]. Rēzekne: Rēzeknes Dome, 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne – 2010: dzejoļu almanahs / sast. Olga Afanasjeva, M.Šeršņova. Rēzekne: [b.i.], 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne kabatā. Teksta autore Iveta Graudiņa, sast. Valentīna Deksne. Rīga: Jāņa sēta, 1996.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne – Latgales sirds: ceļvedis tūristiem pa Rēzekni ar apkārtnes tūrisma maršrutiem.

Pirmais izdevums – Iekšlietu ministrijas tūrisma birojā (1936. gads), otrais– Latgales Kultūras centra izdevniecībā (1995. gads, redaktore Valentīna Unda, māksliniece Lūcija Gadzina; metiens - 3000 eksemplāru latviešu valodā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne - Latgales sirds: [fotoalbums] / izd., fotogrāfs A.Lebeds ; teksta aut. E.Opincāne; tulk. N.Šalajeva. [Rēzekne], 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne pilsēta Latgales sirdī. [Rēzekne]: [Rēzeknes pilsētas dome], [b.g.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne un tās ļaudis: [buklets] / projekta vad. I.Groce. [Rēzekne] : Avada, 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Augstskolas akadēmiskais personāls / atb. par izd. G.Noviks. Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne senajās atklātnēs. Teksta autors un sastādītājs Vladimirs Nikonovs.

Rēzekne: Avots, 1986.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzekne senajās fotogrāfijās = Резекне на старинных фотографиях = Rezekne in old photographs / sastād. un ievada aut. V. Nikonovs ; angļu teksta red. Svetlana Iļjina. - [B. v.] : Vladimirs Nikonovs, [2014]. - 255 lpp. : fotogr. + 1 karte.

 

 

 

 

 

 

Rēzekne septiņos stāstos / teksta aut. A.Rancāne ; foto. A.Eglītis. Rīga: Nacionālais apgāds, 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknei – 700: [fotoalbums] / teksta autors Uldis Vētra. Rīga: Avots, 1985.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes kongress 1917-1997 : zinātniskās konferences materiāli / red. V.Unda. Rēzekne: LKC izd., 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola / sast. Inta Pujāte ; latviešu val. red. Gunta Ķīse ; tulk. angļu val. Stella Pelše ; māksl. un fotogr. Vjačeslavs Fomins. [Rēzekne]: LKC izd., 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Sāpju Dievmātes baznīcai – 75: [buklets]. Rēzekne: [b.v.], 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Valsts komercskola. Rēzekne: LKC izd., 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rēzeknes Valsts skolotāju institūts: 1925-1944 / Latgales Kultūrvēstures muzejs ; redkol.: Stefānija Gutāne-Ludborža, Stefānija Vāvere-Vilciņa, Jānis Mežaks, Helēna Bernāne, Silvija Ribakova. Rēzekne: LKC izd., 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudko N. Rēzekne: [buklets]. Rīga: Liesma, 1974.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seven Stories about Rezekne / text author Anna Rancāne ; photographer A.Eglītis. Rīga: Nacionālais apgāds, 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skowronska Wanda. Long road about Rezekne: A Journey to Eastern Latvia. Trafford Publishing, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzdrīkstēšanas laiks: veltīts trešajai atmodai Rēzeknē: [atklātņu komplekts]. Rēzekne: [b.i.], 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeile Pēteris. Latgales glezniecība : no Vilhelma Purvīša Rēzeknē līdz Latgales glezniecībai Mākslas namā / Pēteris Zeile ; fotogrāfi: Vjačeslavs Fomins, A. Bondarenko u.c. Rēzekne: LKC izd., 2009. Teksts latviešu val., anotācija angļu un krievu val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvanītāja S. Aiz gadu tālēm: Rēzeknes Valsts skolotāju institūts. Rēzekne: LKC izd., 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродзицкий А. Очерки конца 20 и начала 21 веков: Режица – городок провинциальный. [Резекне]: [б.и.], 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродзицкий А. Панорама Резекне в ретроспективе: очерки А.Гродзицкого о городе и горожанах. Резекне: [Резекне]: [б.и.], 1996.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродзицкий А. Резекне – вчера и сегодня / лит. ред. Л.М.Цилевич. [Резекне]: [б.и.], 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гродзицкий А. Резекне – 725!: история города глазами краеведа. Резекне: [б.и.], 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлов И. Настоящее всегда на пороге из прошлого в будущее. [Резекне]: [б.и.], 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никонов В. Резекне: очерки истории с древнейших времен до апреля 1917 года. Рига: Зинатне, 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никонов В. Староверие Латгалии: очерки по истории староверческих обществ Режицкого и Люцинского уездов (2-я половина XVII – 1-я половина XX вв.). Резекне: Резекненской кладбищенской старообрядческой общины издание, 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рудко Н. Резекне: [буклет] / фото Я.Эглитис, Н.Рудко. Рига: Лиесма, 1974.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Староверие Латгалии в фотографиях / авт.-сост. В.Никонов ; худож. Дайна Салминя. Резекне: Резекненская кладбищенская старообрядческая община, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

160 лет Резекненскому православному храму. [Резекне]: [б.и.], 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хахеле Р. Резекне: [буклет] / фото О.Мелнгайлис, Я.Эглитис. Рига: Лиесма, 1985.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никонов В.Резекненская кладбищенская старообрядческая община : посвящается 1025-летию крещения Руси : 988-2013 и 150-летию первого храма РКСО : 1863-2013. Резекне: Резекненская кладбищенская старообрядческая община, 2013. 72 с.

Новые книги