Главной темой библиотечной недели в краях – будет тема Друзей библиотеки. В библиотеках кроаев можно будет познакомиться с разнообразными выставками литературы, пройдут различные мероприятия. Полный план мероприятия доступен на сайте www.rezeknesnovads.lv

В четверг пройдет день представительства интересов библиотек. В этот день пройдет мероприятие «Библиотека мне, я библиотеке», на котором разговор и дискуссия пойдут о различных библиотеках Латвии и об актуальных библиотечных вопросах. 26 апреля с 11.00 до 16.00 часов все, кто подключен к Интернету смогут в прямой трансляции следить за дискуссией «Библиотека мне, я библиотеке» на портале www.piesledzieslatvija.lv

Мероприятия Библиотечной неделив Резекненском и Вилянском краях

Vieta

Datums. Laiks

Pasākumu veids

Pasākuma nosaukums

Bērzgales bibliotēka

26.04. plkst.10.00

Pasaku pēcpusdiena ar bērnudārza mazākajiem bērniem

Jaunākie bibliotēkas draugi

Čornajas pagasta Ratnieku bibliotēka

23.04. - 28.04.

Akcija bibliotēkā

Manas bērnības mīļākās grāmatas

 

Dricānu bibliotēka

23.04.

Informatīvā diena

Nāc un atrodi informāciju sev!

23.04. - 27.04.

Jaunu grāmatu dienas

Jaunumi

25.04.

Bērnudārza bērnu apmeklējums.

Nāc uz bibliotēku

 

Gaigalavas bibliotēka

24.04.

Informācijas diena par bibliotēkas pakalpojumiem

Nāc un atrodi sev vajadzīgo!

26.04.

Bērnudārza audzēkņu ekskursija uz bibliotēku

Ciemojamies bibliotēkā!

Feimaņu bibliotēka

27.04.plkst. 12:00

Tematiska pēcpusdiena 1. kl. skolēniem

Es -bibliotēkas lietotājs

Griškānu bibliotēka

23.04.-27.04.

Konsultācijas

Letonika piedāvā

25.04.

Tematiskā izstāde

Mūsu keramiķi

Ilzeskalna bibliotēkā

27.04. plkst.11:00

Bibliotēkas draugu diena

Lai grāmata ir draugs…

 

Kaunatas 1. bibliotēka

23.04. – 24.04., plkst.14:00

Bibliotekārā stunda

Bibliotēka un grāmatas

25.04. – 27.04. plkst.14:00

Bibliotekārā stunda

Bibliotēka mans draugs

 

Maltas bibliotēka pieaugušo nodaļa

23.04.

Fotoattēlu izstāde

Prieks tikties ar draugiem

26.04.

Grāmatu izstāde

Saruna ar grāmatu

 

Maltas bibliotēka bērnu nodaļa

 

 

25.04.

Maltas speciālās internātpamatskolas audzēkņu radošo darbu izstāde

Pasaule man apkārt

27.04. plkst.12.00

Tematiska pēcpusdiena

Uz spārniem atnes pavasari...

 

Nagļu bibliotēka

23.04.

Grāmatu izstāde

Cilvēks? Liels-ar lielu mīlu, ar lielām sāpēm

25.04.

Bibliogrāfiska uzziņa

Atcerēsimies bibliotekāru, bibliogrāfu Jāni Misiņu

 

 

 

Nautrēnu bibliotēka

23.04. – 29.04.

Akcija Nautrēnu pagasta iedzīvotājiem

Atceries savu pagasta bibliotēku, jauna grāmata tai noderēs

24.04.

Jauno grāmatu apskats bērniem un pieaugušajiem

Jaunumi

25.04.

Iepazīstināt bibliotēkas apmeklētājus ar latviešu literatūras klasiķu portretiem un biogrāfiju

Latviešu rakstnieku portretu un biogrāfiju izstāde

23.04. – 29.04.

Bibliotēkas pakalpojumu daudzveidība un to izmantošanas iespējas bibliotēkā

Informācijas dienas

 

Ozolaines bibliotēka

23.04.

Grāmatu izstāde

Grāmata- draudzības spēka avots

23.04.

Informācijas diena

Jaunumi

25.04.

Bērnudārza audzēkņu ekskursija uz bibliotēku

Ciemojamies bibliotēkā!

Silmalas pag. Ružinas bibliotēka

23.04.

Grāmatu izstāde

Mans draugs- grāmata

 

Silmalas pag. Štikānu bibliotēka

25.04

Grāmatu izstāde bērniem un vecākiem

Lasīt kopā!

26.04. plkst.11:00

Lasīšanas stunda pirmskolas vecuma bērniem

Mīļas grāmatas

Sokolku bibliotēka

23.04. - 27.04.

Grāmatu izstāde latviešu autoru

Te dzīvo draugi - grāmatas

 

 

Viļānu pilsētas bibliotēka pieaugušo nodaļa

23.04. -23.05.

M.Podniekas grafikas darbu izstāde

Etīdes par pavasari

27.04. plkst.12:30

 

S.Uļanovskas grāmatas prezentācija. Piedalās: LU asociāto profesore L. Leikuma, RA docētāja A. Juško -Štekele. Dzied Dekšāru vīru ansamblis Kūzuls.

Pūļu Inflantejis latvīši

27.04. - 28.04.

 

Informācijas dienas

 

Jaunumi

Viļānu pilsētas bibliotēka bērnu nodaļa

25.04. -26.04.

 

Informācijas dienas

 

Jaunumi

25.04. plkst.12:00

Dzejas pēcpusdiena veltīta P. Brūverim

Katrs savu dzīvi dzīvo