Baikovs, Guntars. 
    Laulība: starp radīšanu un mūžību / Guntars Baikovs, Jana Baikova. - Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2013. - 139 lpp. - Bibliogr.: 133.-137. lpp. un norādes parindēs. . - Bībeles citātu indekss: 138.-139. lpp.
        ISBN 9789984753553.

 

Burbo, Līza. 
    Piecas traumas, kas neļauj būt tev pašam : nodevība, atstumtība, pamestība, pazemojums, netaisnība / Līza Burbo ; tulkojusi Lilija Lauce. - Rīga : Vieda, 2012. - 187, [4] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même.
        ISBN 9789984782768.

 

Citādība. Iecietība. Līdztiesība : interneta žurnāla "Satori" rakstu krājums / sastādītāji: Ilmārs Šlāpins, Antonija Skopa-Šlāpina un Dace Bargā. - Rīga : Ascendum, 2015. - 91, [4] lpp. : faks., il. - (Satori bibliotēka). - Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās.
        ISBN 9789934843587.

 

Ezoteriskā gadagrāmata, 2015 / sastādītāja un priekšvārda autore Līga Zītara. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 207 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 9789934150371.

 

Van de Kara, Nikija. 
    Adīsim, gaidot mazuli : 28 vienkārši cimdiņi, bērnu sedziņas, cepurītes un džemperi / Nikija van de Kara ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga ; redaktore Baiba Vītola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 143 lpp. : il. - Oriģ. nos.: What to knit when you’re expecting. - Alfabētiskais rādītājs: 143. lpp.
        ISBN 9789934040436.

 

Korders, Rodžers. 
    Sarkanvīna diēta / Rodžers Korders ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 320 lpp. : il., diagr., tab. - Bibliogrāfija: 279.-299. lpp. . - Skaidrojošā vārdn.: 300.-307. lpp. . - Alf. rād.: 309.-320. lpp. - Oriģ. nos.: The Red Wine Diet.

        ISBN 9789934032479.

 

Latgales sirdspuksti : [albums] / projekta vadītāja Zanda Arnicāne. - Balvu novads : Balvu olūts, 2015. - [206] lpp. - Teksts latviešu, krievu, latgaliešu valodā.
        ISBN 9789934146138.

 

Latgalieša CV : no senlaikiem līdz 21. gadsimtam / Rēzeknes Augstskola. - Papild. izd. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. - 52 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 49.-50.lpp. . - Elektronisko resursu adreses: 51. lpp.
        ISBN 9789984441702.

 

Latvijas Avīzes gadagrāmata, 2015 / Lauku Avīze ; sast. un red. Inta Brikere. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 246, [1] lpp. : il., ģīm., kartes. - (Latvijas Avīzes gadagrāmata).
        Saturā nodaļas: Kalendārijs. Latvijas daba. Latvijas vēsture. Gadskārtas. Ugunsdzēsība Latvijā. Latviskums. Saimniekot gudri. Naudas lietas. Gadskārtas. Mūsu bagātības. Mājai un sētai. Saskaņā ar sevi. Zemes dzīļu noslēpumi. Dzīvojam veseli. Dzīvnieku pasaulē. Aktīvs dzīvesveids. Uzturs.
        ISBN 9789934150340.

 

Latvijas Avīzes makšķernieka gadagrāmata, 2015 / sastādītājs un priekšvārda autors Aldis Sāvičs ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 220, [4] lpp. : krās. il., ģīm., tab.
        ISBN 9789934150364.

 

Loze, Ilze. 
    Lubāna mitrāja apdzīvotība akmens laikmetā : Rēzeknes novada mezolīta un neolīta apmetnes / Ilze Loze ; recenzenti: Aļģirds Girininks, Andrejs Vasks ; redaktore Sanita Dāboliņa ; vāku foto Juris Urtāns ; dizaina autors Linda Prātniece. - Rīga : Rēzeknes Augstskola ; Rēzekne, 2015. - 311 lpp. : il., kartes, tab. - Bibliogrāfija: [252.]-264. lpp. un personu rādītājs: [303.]-304. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984441603.

 

Raudupe, Rudīte. 
    Pašatklāsme / Rudīte Raudupe. - Rīga : Madris, [2015]. - 190, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: [191.] lpp.
        ISBN 9789984313870.

 

Rihtere-Ulmere, Nikola. 
    Bērnu miegs : miers visas nakts garumā : kā tikt pāri pirmajām 1000 naktīm / Nikola Rihtere-Ulmere ; tulk. latv. val. Irēna Stalidzāne. - Rīga : J.L.V., [2014]. - 93, [2] lpp. : il., tab. - (Ģimenes ABC). - Oriģ. nos.: Wie Kinder schlafen lernen. - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.
        ISBN 9789934115684.

 

Рокед, Сохэр. 
    Человек уставший : как победить хроническую усталость и вернуть себе силы и радость жизни : перевод с англ. / Сохэр Рокед. - Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 276, [1] с.
        ISBN 9785961448696.

 

Рокед, Сохэр. 
    Человек уставший : как победить хроническую усталость и вернуть себе силы и радость жизни : перевод с англ. / Сохэр Рокед. - Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 276, [1] с.
        ISBN 9785961448696.

 

Bākule-Veira, Elīna. 
    Zilonis okeāns : [dzeja] / Elīna Bākule-Veira. - Rīga : Pētergailis, 2015. - 63 lpp.
        ISBN 9789984334028.

 

Balodis, Jānis. 
    Vecais vīrs pilī : hronikas / Jānis Balodis, Jānis Skutelis ; redaktore Ieva Bečere ; mākslinieks Ernests Kļaviņš. - Rīga : Ameija, [2015]. - 71 lpp. : il. ; 18 cm.
        ISBN 9789934844621.

 

Bukšs, Aldis. 
    Parādu piedzinēji : [romāns] / Aldis Bukšs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 309, [1] lpp.
        ISBN 9789984887982.

 

Čailds, Lī. 
    Viens pret visiem : [detektīvromāns] / Lī Čailds ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 414, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: A wanted man.
        ISBN 9789934051432.

 

Devero, Džūda. 
    Jasmīna smarža / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2015. - 397, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The scent of jasmine.
        ISBN 9789984357980.

 

Dziļleja, Kārlis. 
    Garlībs Merķelis : biogrāfisks romāns / Kārlis Dziļleja ; redaktore Sanda Rapa ; Māra Garjāņa dizains ; Andreja Grāpja priekšvārds ; Gvido Straubes pēcvārds. - Rīga : Mansards, 2015. - 375, [1] lpp. ; 19 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmata sagatavota pēc 1935. gada izdevuma.
        ISBN 9789934120602.

 

Geks, Pēteris. 
    Laikam līdzi / Pēteris Geks. - [Alejas, Ķekavas nov.] : Pēteris Geks, [2014]. - 407 lpp. : il., karte, ģeneal. tab.
        ISBN 9789934142567.

 

Kellija, Ketija. 
    Viss sākās ar Parīzi : [romāns] / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2015. - 507 lpp. - Oriģ. nos.: It started with Paris.
        ISBN 9789984357997.

 

Krekle, Maija. 
    Zaudētāju guvums : [romāns] / Maija Krekle. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 238, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 7 (193). - Bibliogrāfija: 233. lpp.
        ISBN 9789934151002.

 

Leruā, Žils. 
    Alabamas dziesma : [romāns] / Žils Leruā ; no franču val. tulk. Dagnija Dreika. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 213, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Alabama Song. - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.
        ISBN 9789934117206.

 

Rēzekne - 2015 : literāri-māksliniecisks almanahs / sast. Olga Afanasjeva, Līvija Smirnova. - Rēzekne : [b. i.], [2015]. - 364 lpp. : il. - Teksts latviešu, latgaliešu un krievu valodā.
        ISBN 9789934145971.

 

Sirdsbalsis : Preiļu novada literārais almanahs / sakārtoja idejas un ievada autore Vilhelmīne Jakimova. - Preiļi : Preiļu Galvenā bibliotēka, 2011. - 108 lpp. : ģīm. ; 18 cm. - Teksts latviešu, krievu, latgaliešu valodā.
        Autori: Rita Cvetkova, Laura Greize, Dāvis Ondzulis, Anna Pastare, Madara Pastare, Anna Putāne, Laura Rancāne, Inna Stepanova, Igors Terentjevs.
        ISBN 9789984494401.

 

Šlepiks, Alvids. 
    Mans vārds ir Marīte : [romāns] / Alvids Šlepiks ; no lietuviešu valodas tulkojusi Daina Avotiņa. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 204 lpp. : il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 9(195). - Oriģ. nos.: Mano vardas - Marytė.
        ISBN 9789934151064.

 

Šmite, Linda. 
    Pilna upe / Linda Šmite. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 239 lpp. - (Lata romāns ; 8 (194).
        ISBN 9789934151019.

 

Veba, Katrīna. 
    Mantojums / Katrīna Veba ; no angļu val. tulk. Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 416 lpp.
        ISBN 9789934049699.

 

Vuds, Toms. 
    Mednieks : [trilleris] / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2015. - 491 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The hunter.
        ISBN 9789984357942.

 

Алюшина, Татьяна (Татьяна Александровна). 
    Больше, чем страсть : [роман] / Татьяна Алющина. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 346, [1] с. - (Еще раз про любовь).
        ISBN 9785699821402.

 

Борисова, Ариадна. 
    Весь апрель никому не верь : роман / Ариадна Борисова. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 313, [1] с. : ил. ; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой).
        ISBN 9785699814275.

 

Браун, Сандра.

    Уловка / Сандра Браун ; пер. с англ. А. В. Черташ. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 254 с. - (Сандра Браун. Бестселлеры Suspense & Romance).

        ISBN 9785699808434.

 

Вильмонт, Екатерина (Екатерина Николаевна). 
    Со всей дури : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 317, [2] с.
        ISBN 9785170891832.

 

Грохоля, Катажина. 
    Хьюстон, у нас проблема : роман / Катажина Грохоля ; пер. с пол. Марины Тогобецкой. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 479 с. - (Легкое дыхание).
        ISBN 9785170871759.

 

Деверо, Джуд. 
    Наследница : [роман] / Джуд Деверо ; пер. с англ. Марины Павлычевой. - Москва : АСТ, 2015. - 350 с. - (Шедевры Джуд Деверо).
        ISBN 9785170913879.

 

Крамер, Марина. 
    Умереть, чтобы жить / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 378, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Королева преступных страстей. Криминальная мелодрама М. Крамер).
        ISBN 9785699817306.

 

Леонов, Николай Иванович. 
    Могила для двоих : [романы] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 380, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785699789863.

 

Михалкова, Елена (Елена Ивановна). 
    Нежные листья, ядовитые корни : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785170919291.

 

Мойес, Джоджо. 
    Ночная музыка : [роман] / Джоджо Мойес ; пер. с англ. Ольги Александровой. - Москва : Иностранка, 2015. - 476, [2] с. - Ориг. назв.: Night music.
        ISBN 9785389092525.

 

Тилье, Франк. 
    Адский поезд для Красного Ангела : [роман] / Франк Тилье ; пер. с фр. Марии Брусовани. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 380, [1] с. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: Thilliez, Franck. Train d'enfer pour ange rouge. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785389060449.

 

Фоллетт, Кен. 
    Игольное ушко : [роман] / Кен Фоллетт ; пер с англ. И. Л. Моничева. - Москва : АСТ, 2015. - 479 с. - (Ф.О.Л.Л.Е.Т.Т.). - Ориг. назв.: Eye of a needle.
        ISBN 9785170864560.

 

Южный, Саша. 
    Побег из Вечности : [роман] / Саша Южный. - Москва : АСТ, 2015. - 351 c. - (Мастера криминальной прозы).
        ISBN 9785170905034.